EMNER

I/S Fælles Forbrænding

Virksomheden I/S Fælles Forbrænding er i fællesskab ejet af de fem kommuner: Hobro, Mariager, Nørhald, Purhus og Nørager. Bestyrelsen i I/S Fælles Forbrænding består af et medlem fra hver af kommunalbestyrelserne i de fem kommuner. Bestyrelsen har valgt Morten Lem fra Ravnkilde til formand. Direktør i virksomheden er Knud Jacobsen.