I sandkassen

SKATTERETORIK:At VKO’s skattereform bidrager kraftigt til den sociale ulighed, er allerede både påtalt og påvist adskillige gange. Så her fortsætter regeringen sin skævvridende linje fra de foregående syv-otte år. Men hvor argumentationen før indimellem har båret præg af snedige spindoktorers evne til at tildække de værste pinligheder med fine plusord (tag f.eks. udtrykket "starthjælp"!), der er retorikken nu faldet til sandkasseniveau. Når eksperter og folk fra oppositionen påpeger de enorme uligheder i skattelettelserne, får de at vide, at de da bare er misundelige – æv, bæv! At der findes en retfærdighedsfølelse og en social indignation på de svagest stilledes vegne, fatter de selvfornøjede VKO’ere ikke.