EMNER

I skammekrogen

En ting er helt fantastisk, når vi ser på det kommende valg. "Cirkus Kjærsgaard" vil blive fuldstændig og aldeles blive sat i skammekrogen.

Danmark kan ikke som nation være med til, at dette parti helt ødelægger vores image i udlandet. De seneste to forslag om kontrol ved grænser har "cirkus Kjærsgaard" ingen indflydelse på, da vi er medlem af EU. Og jeg går ud fra, at det andet krav om udvisninger ikke vil blive vedtaget, da Danmark så ikke længere er en retsstat. Med hensyn til, at en dansker kan få sin elskede til Danmark, har de jo nu også sikret sig, at kun er for de rige, da prisen er ca. 160.000 kr. Med hensyn til de igangværende forhandlinger om 2020-planen er det helt fair, at De Radikale forhandler med regeringen. Men en evt. aftale vedrørende økonomi vil aldrig blive vedtaget på grund af "Cirkus Kjærsgaard". Men det kan sikkert medvirke til, at S, SF og R kan lave noget fornuftigt efter valget, så vi slipper helt for VKO, der har ødelagt Danmark. Tidligere finansminister Thor Pedersen praler stadig af deres politik (5.4.), men han glemmer jo helt VKO's afgørende betydning for, at Danmark stadig hænger langt bag efter andre nationer, der er kommet over krisen. Senest har øverste direktør for Nordea udtalt, at Danmark er en del efter Sverige og Norge med hensyn til at komme ud af krisen. Det er virkelig et alvorligt problem. Så pyt med alle de fantastiske bedrifter, Thor Pedersen taler om. For det er netop på grund af disse resultater, at Danmark for en stor del dag står, som vi gør. Og hvor VKO virkelig prøver på, at alle, der har fået på grund af krisen slipper for at betale, mens det overlader man til den fattigste del af befolkningen.