I skole hele dagen

Skolevæsen 17. september 2002 08:00

AALESTRUP: Såvel politikerne som medarbejderne i børne- og kulturforvaltningen i Aalestrup Kommune arbejder videre med planerne om at etablere en heldagsskole for elever med specifikke indlæringsvanskeligheder. - Vi har afholdt et møde med børne- og kulturcheferne i nabokommunerne Farsø, Aars og Nørager, fordi vi ønskede at drøfte eventuelle samarbejdsmuligheder om en eventuel heldagsskole, forklarer børne- og kulturudvalgsformand Per Bisgaard (V). - Vor tanke er selvfølgelig, at vi gerne vil have ordningen placeret på Aalestrup Skole som en slags "skole i skolen", fordi vi i forvejen har et godt kendskab til elever med indlæringsvanskeligheder i kraft af centerklasserne og specialklassen, fortsætter Per Bisgaard. Den direkte årsag til drøftelserne med nabokommunerne mod nord er, at Møldrup Kommune - som har flere elever på Aalestrup Skole - har opsagt den hidtige samarbejdsaftale med Aalestrup. I indeværende skoleår er 8 ud af 14 elever i Aalestrup Skoles centerklasser enten fra eller anbragt af Møldrup Kommune. - Ergo er der seks elever fra Aalestrup, og disse børn har en aldersspredning på fem år, hvilket betyder, at de ikke blot kan udgøre én klasse i det kommende skoleår, hvis børnene fra Møldrup forlader skolen, påpeger Per Bisgaard. På den måde vil prisen for undervisningen pr. elev stige betydeligt i det kommende skoleår, såfremt der ikke findes frem til et andet skoletilbud. - Deraf kommer så ideen med at etablere en heldagsskole, og den ordning vil vi gerne tilbyde nabokommunerne, som således kan få mulighed for at sende elever med specifikke indlæringsvanskeligheder til Aalestrup, hvor der vil blive taget udgangspunkt i de nuværende centerklasser, slutter Per Bisgaard.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...