Skovbrug

I skovens dybe stille ro

Få aktiviteter i vinterperioden

BROVST:Skovarbejderne i Oxholm Skov og i Hanherred Statsskovdistrikt har en af de relativt fredsommelige perioder i øjeblikket. Kun den fast stab er i arbejde. - Lige nu skover vi nåletræer til byggeri for at bevare en vis aktivitet og holde på vores kernemedarbejdere. Vi er også i gang med at rydde op efter juletræssæsonen, og juletræerne skal stadig passes, fortæller godsforvalter Jens Guld, Oxholm Gods. Han regner med, at der i år kun bliver skovet det halve af, hvad der oprindeligt var budgetteret med. Det skyldes de dårlige afsætningsmuligheder. - Der er en kraftig afmatning på markedet med mindre byggeri og generel økonomisk afmatning på verdensplan. Stormfaldet for tre år siden spiller til dels også ind: Savværkerne har stadig store lagre, som skal skæres nu, forklarer Jens Guld. I de senere år har konkurrencen på markedet været stor, især fra Polen og de baltiske lande Estland, Letland og Litauen, som kan holde priserne nede på grund af lave lønninger og få miljømæssige krav til skovdriften. Jens Guld forventer ikke en forværret konkurrence, når de fire lande træder ind i EU. - Så bliver kravene til miljø og lønninger i de lande nok gradvist øget til samme niveau som i de nuværende EU-lande på langt sigt, så priserne stiger, siger Jens Guld. Naturen plejes Forstfuldmægtig Jens Østergaard fra Hanherred Statsskovdistrikt beretter om en stille tid for skovarbejdet lige nu, men den faste stab på 33 skovarbejdere er i gang på to store områder: dels med at skove nåletræer til flis, dels med naturpleje af klithedearealerne ved Tranum, Bulbjerg og Svinklovene. Naturplejen af det ca. 1500 hektar store område er en del af et EU-projekt. Skov- og Naturstyrelsen i Danmark har fået 20 mill. kr. fra den såkaldte Life-pulje til pleje og genopretning af klithede over fire år. Ideen er at bibringe klithedearealerne deres oprindelige præg med vækster som lyng og klokkeblomster. I øjeblikket fjerner skovarbejdere uønsket opvækst i form af bjergfyr og contortafyr på heden. - Forrige uge gik det fint med at rydde på grund af frosten, som gjorde det nemt at komme til i området. Nu får vi bløde arealer igen, som gør arbejdet sværere, konstaterer Jens Østergaard.