Turisme

I SPIDSEN FOR Toppen af Danmark

[ I forbindelse med generalforsamlingen skete der en enkelt ændring i bestyrelsen. Tommy Thomsen, der var udpeget af Sæby Turistforening trådte ud og blev erstattet af formanden for Skagen Turistforening Ulla Mosich blev udpeget i stedet for. [ I bestyrelsen sidder de tre kommuners borgmestre Erik Sørensen fra Frederikshavn, der er formand. Finn Olesen fra Hjørring og Olav Juul Gaarn Larsen fra Læsø. [ Der er også udpeget to byrådsmedlemmer, der sidder i indeværende byrådsperiode. Det er Bjarne Kvist fra Frederikshavn og Knud Rødbro fra Hjørring. [ Svend Bjørnager, Lønstrup Turistforening er næstformand i Toppen af Danmark og endelig er Bent Kallehauge, Tversted Borger & Turistforening med i bestyrelsen. [ Selskabet havde i 2006 et underskud på 47.083 kroner. [ Kommunerne støtter med et beløb pr. indbygger. I 2006 var det 12,25 kroner. Svarende til 1.870.869 kroner. I 2006 var Brønderslev dog også med i Toppen af Danmark, men valgte at trække sig pr. 1.1.2007 ifm med den nye kommunestruktur. [ Taksten for 2007 er 13,25 kroner pr. indbygger. Det svarer til ca. 1,75 million kroner.