EMNER

I strid med lov?

Som Dansk Folkepartis medlem af EU-Konventet har jeg bedt statsminister Anders Fogh Rasmussen iværksætte et juridisk udredningsarbejde, der kan blotlægge konflikterne mellem Grundloven og det foreliggende udkast til en forfatningstraktat for den Europæiske Union. Det må være af væsentlig værdi at få klarlagt de konfliktflader, der eksisterer mellem forfatningsudkastet og den danske Grundlov, og jeg har derfor opfordret statsministeren til at nedsætte et hurtigtarbejdende udvalg. Faktisk mener jeg, at det er en forudsætning for overhovedet at kunne løse opgaven i konventet tilfredsstillende, at de juridiske problemer forinden bliver grundigt belyst. Samtidig har jeg bedt statsministeren redegøre for, om der vil være grundlovsmæssige problemer i forbindelse med den overgang fra forordninger til love, som påtænkes i konventet og hvilken betydning overgangen fra forordning til love vil få i forbindelse med implementeringen af lovene i dansk ret. Det fremgår jo af Grundlovens §3, at den lovgivende magt er hos Kongen og folketinget i forening. Men grundlovens paragraf overtrumfes, idet EU i kraft af forfatningstraktaten vil fungere som direkte lovgivende magt i Danmark, og det problem kan regeringen ikke bare ignorere. Peter Skaarup 'folketingsmedlem (Dansk Folkeparti), medlem af EU-konventet