I strid med reglerne?

Nordjyllands Amts aftale med en læge om udførelsen af grå stær-operationer debatteres i øjeblikket i medierne – blandt andet i lederen 15.10.

I Udbudsvagten skal vi ikke forholde os til den konkrete sag. Hvorvidt Nordjyllands Amt har handlet i strid med reglerne afgøres alene af Konkurrencestyrelsen. Detm vi derimod kan kaste lys overm er de regler, der er gældende ved kontrakttildelingen af grå stær operationer. I lederen står der bl.a. ”…at det ville være at leve op til de fineste liberale principper og lade udbud og efterspørgsel styre markedet. Det ville – i et perfekt samfund med læger nok – sikre den bedste og samtidig billigste behandling. Men partiet (Venstre, red.) overser det afgørende faktum, at vi ikke lever i et perfekt samfund.” Politiske principper kan ikke være bestemmende for, hvordan man som offentlig myndighed skal håndtere kontrakttildeling af ydelser inden for blandt andet sundhedsvæsenet. Ifølge EU’s udbudsdirektiv (2004/18/EF) er visse ydelser – heriblandt tjenester og ydelser udført indenfor sundhedsvæsenet – kun underlagt visse af direktivets regler. Disse ydelser kaldes Bilag II B ydelser og er beskrevet i bilag af samme navn. Det er derfor korrekt, når der i lederen står: ”Hvad angår juraen, så har sundhedsområdet hidtil været undtaget fra reglerne om EU-udbud. Sådan er det fortsat, mener regionens jurister…” Men at Bilag II B-ydelser ikke skal i EU-udbud betyder dog ikke, at der ingen regler gælder. Når det drejer sig om Bilag II B-ydelser, skal den ordregivende myndighed stadigvæk anvende Udbudsdirektivets artikel 23 og artikel 35, stk. 4. I Artikel 23 står der i stk. 2 ”De tekniske specifikationer skal give tilbudsgiverne lige muligheder, og de må ikke bevirke, at der skabes ubegrundede hindringer for konkurrence med hensyn til offentlige kontrakter.” Derudover skal den ordregivende myndighed respektere de EU-retlige principper om ligebehandling, gennemsigtighed og konkurrence. Disse regler skal altså sikre, at alle potentielle leverandører af en bestemt ydelse bliver givet lige muligheder for i sidste ende at få tildelt en konkret kontrakt. Hvordan de gældende regler og principper håndteres i hvert enkelt tilfælde kan variere, og om der i en konkret sag er handlet i strid med reglerne, er som nævnt en sag for Konkurrencestyrelsen – hvor den omtalte sag angående grå stær operationer også i øjeblikket bliver behandlet.

Forsiden