I svigter handicappede

Christian Pedersen, Lørslev: Jeg ringer om handicapområdet. Vi har en handicappet pige, som vi har store problemer med at få den rideterapi til, hun har brug for. Det belaster familien meget og gør det svært for os at klare jobbene og vores hverdag ved siden af. Orla Hav: Du har ret i, at i forbindelse med budgettet har vi kigget på, hvor meget rideterapi vi giver. Her har Nordjylland en førende position i Danmark. Og det har vi været nødt til at lægge en dæmper på. Men jeg håber, at der fortsat er nogle andre tilbud og hjælp. Det ligger os på sinde. Men der er sket en begrænsning på rideterapi, så din oplevelse er rigtig. Jeg synes, at når amtet kan bruge millioner på Musikkens Hus, så kan pengene godt findes. Men når det er handicappede, skal kassen lukkes. Det går ud over uskyldige mennesker. - Du har ret i, at der er blevet skåret. Men jeg mener fortsat, at vi har et rimeligt ordentligt serviceniveau på området. Og omkring Musikkens Hus, så er mange af pengene hentet i EU, samtidig med at huset også er et vigtigt hus til uddannelse til hverdagsbrug. Og det er vigtigt, fordi det er med til at give os et alsidigt udbud af oplevelser, fordi det er med til at trække vigtig arbejdskraft til, for eksempel på sygehuset. Endelig er det sådan at for hver krone vi har puttet i, så kommer der 16 kroner ind fra andre sider. Og det er med til at fremtidssikre Nordjylland, mener jeg.