EMNER

I Tranum Klitplantage falder der brænde ned

TRANUM:Den danske vinter. Mørk, kold og blæsende. Så er det rart at komme ind foran brændeovnen eller kaminen, hvis der da vel at mærke er brænde at fyre op med. Det er der mulighed for at få i Tranum Klitplantage. Men der skal sved på panden, før der kan komme brænde i ovnen, for konceptet hedder selvskovning. Det går ud på, at man selv fælder træerne og saver dem op, men der er ikke bare frit valg mellem samtlige træer. - Enten har jeg ridset mærke i nogle bestemte træer, de må tage, eller også får de anvist et område, som de må tage træer i, fortæller skovløber i Tranum Klitplantage, Erik Kristensen. Han tilføjer, at det primært er franske bjergfyrretræer, der bliver til brænde i nordjyske brændeovne, men også døde sitka-granner i store størrelser kan blive til brænde, men ikke for alle og enhver. - De store træer kræver meget ofte flere og større redskaber. Og for at fælde de store træer er det nødvendigt, at folk har noget erfaring med træfældning. Ellers er det muligt for alle, mod betaling, selv at fælde træer til den kolde vintertid. Det kræver bare, at folk selv har redskaberne og mulighed for at transportere brændet hjem. Erik Christensen fortæller, at der kommer folk og skover i mængder fra fem til 150 rummeter, og det er han glad for. - Det er en stor hjælp for os. Hvis de ikke kom og fældede, ville vi ikke kunne nå at fælde alle træer, for vi har mange andre opgaver, som vi også skal nå. Erik Christensen fortæller, at han blandt andet har til opgave at rydde hede, rense grøfter op og klippe pyntegrønt sammen med kollegaerne i Nordjyllands Statsskovsdistrikt. En rummeter brænde koster 75 kroner inklusive moms. Pengene bruges til at plante nye træer.