I underskud med tre læger

MARIAGERFJORD:Mangelen på praktiserende læger i tyndtbefolkede områder plager også Mariagerfjord, som har tre ubesatte stillinger. – Det er jo særdeles vanskeligt at finde yngre læger, der vil overtage praksis, når landsbylægen går på pension, som borgmester H.C. Maarup (S) bemærkede. – Netop derfor handler det om at skabe et attraktivt sundhedsmiljø, som det forhåbentlig vil lykkes os med et sundhedscenter i Hadsund, hvor flere slags sundhedseksperter praktiserer under samme tag, noterede Poul Bergmann (S), Hadsund, formand for udvalget for omsorg og sundhed.