EMNER

I Venstre holder vi, hvad vi lover

Erhvervslivet skaber den velstand, som gør, at vi har råd til et velfærdssamfund THY-HANNÆS: - I Venstre holder vi, hvad vi lover. Det er afgørende, at vælgerne kan regne med de løfter, politikerne giver før et valg. Venstres valgslogan i 2005 var: ”Venstre, så ved du, det bli’r til noget”. Virkeligheden har vist, at det bestemt ikke var tom retorik, men den skinbarlige sandhed. Til gavn og glæde for danskerne. Vi vinder ikke næste valg på det, vi har gjort, men på, hvad vi vil fremover. Men det giver troværdighed. Sådan lød det bl.a. fra folketingsmedlem Torsten Schack Pedersen, Thisted, i hans tale til den sidste Venstre-generalforsamling i den gamle Thistedkreds. Det har Venstre holdt Torsten Schack Pedersen, der også er partiets kandidat i den nye Thistedkreds, der foruden Thy-Hannæs også omfatter Mors, gennemgik derefter, hvad Venstre har lovet, og som også er gennemført siden regeringsskiftet i 2001. Listen omfatter ”en fast og fair udlændingepolitik”, ”en konsekvent retspolitik”, ”et skattestop”, ”kortere ventetider og frit valg af sygehus”, ”bedre vilkår for de ældre”, ”bedre vilkår for børnefamilierne”, ”et massivt løft til forskning og uddannelse” og ”en ekstra milliard til miljøet”. Dertil nævnte folketingsmedlemmet så kommunalreformen, en bred politisk aftale om senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og en bred politisk aftale om globaliseringspuljen til investeringer i fremtiden. Danmark slår USA - For Venstre er det afgørende, at vi sikrer så gode vilkår for dansk erhvervsliv som overhovedet muligt. Det er det private erhvervsliv, der skaber produktion, arbejdspladser og vækst. Dansk erhvervsliv skaber den velstand, som gør, at vi råd til et velfærdssamfund. Regeringen har de seneste fem år taget stribevis af initiativer for at sikre dette, og resultatet er ikke udeblevet: Vi har verdens bedste investeringsklima, sagde Torsten Schack Pedersen, der noterede sig, at Danmark slår sågar USA som iværksætternation. Regeringen hviler dog ikke på laurbærrene. Udover en massiv satsning på forskning og uddannelse styrkes også videnspredningen fra forskningsinstitutioner til virksomheder, hvor små og mellemstore virksomheder får rabat, når de køber viden. Det lagte spor skal nøjes følges, og det gør Venstre. For det er nødvendigt for at sikre en fortsat positiv udvikling i erhvervslivet og dermed for det danske velfærdssamfund, sagde MF’eren. @Byli.9.special.bund:Af Villy Dall villy.dall@nordjyske.dk