Lokalpolitik

I venteposition efter nyt fusions-møde

HALS:Politikerne i Hals Byråd har indtaget ventepositionen, efter at der i denne uge er blevet holdt endnu et politisk møde om den mulige kommunalreform og Hals Kommunes rolle i den forbindelse. - Vi afventer nu et udspil fra regeringens side, siger borgmester Bent Sørensen (S). Det seneste møde gjaldt Aalborg Kommune, hvor hele Aalborgs magistrat med borgmester Henning G. Jensen (S) i spidsen mødte op på rådhuset i Gandrup for dér at holde det ugentlige magistratmøde - og for over en kop kaffe at tale om en mulig fusion mellem Hals og Aalborg kommuner. - Det var et godt møde, og de er fra Aalborgs side meget positivt stemt over for at gå sammen med Hals, hvis det er det, vi ønsker, fortæller Bent Sørensen, der samtidig noterer sig, at man fra Aalborg-gæsternes side gjorde meget ud af at understrege, at man ikke dérfra var gået på strandhugst i Hals Kommune. - De vil gerne være sammen med os, hvis det også er det, vi vil, men de lod det være op til os at bestemme, om vi vil gå sammen med Aalborg i vest eller Dronninglund i nord, fortæller Bent Sørensen, der i den forbindelse peger på, at regeringen kan sætte en stopper for en mulig fusion med Aalborg Kommune. Det kan ske, hvis man fra regeringens side fastslår, at de nuværende store kommuner som for eksempel Aalborg ikke må være større, end de er nu. Bent Sørensen fortæller videre, at han i forbindelse med en mulig fusion med Aalborg hidtil har været bekymret for, om de administrative arbejdspladser i Hals Kommune ville forsvinde eller gå til Aalborg, men her blev der på mødet med Aalborg-lejren talt om, at det vil være en god idé at bibeholde visse administrative funktioner i den nuværende Hals Kommune, hvis fusionen mellem Hals og Aalborg kommuner bliver en realitet. Om det bliver tilfældet, er endnu langt fra sikkert. For det første er det endnu ikke besluttet, om der overhovedet bliver gennemført en kommunalreform - selv om det er dén vej, at de politiske vinde p.t. blæser - og for det andet har Hals Byråd også tidligere holdt et møde med Dronninglund Byråd for efterfølgende at få iværksat en undersøgelse af fordelene og ulemperne ved en sådan ny kommune-konstellation. Hals Byråd skal i øvrigt i forbindelse med aftenens møde drøfte, om man fra byrådets side skal komme med kommentarer i forbindelse med den igangværende strukturreforms-høringsfase, der udløber 7. april.