EMNER

I vikingernes fodspor

Offensive underleverandører i fokus på møde om nære og fjerne markeder

AALBORG:110 nordjyske virksomheder har meldt deres ankomst ved Dansk Eksportdag 2003, som holdes på NOVI i morgen. Årets tema er den aktive underleverandør, der på alle måder er om sig for at skaffe udenlandske kunder. Underleverandører er i stigende grad i international konkurrence med hinanden, fordi store virksomheder lægger flere og flere aktiviteter ud til underleverandørerne. Men de ønsker samtidig færre underleverandører til at levere mere avancerede produkter og ydelser. Den slags krav kalder på et udbygget samarbejde med andre underleverandører, outsourcing af løntunge opgaver til udlandet for at være konkurrencedygtig i forhold til de større virksomheders krav til kvalitet og pris. Til en start kan man "fra hestens egen mund" høre om store koncerners krav til underleverandørerne. Norsk Hydros Knut Wennersgaard og indkøbsleder Morten Petersen fra Electrolux Laundry Systems beskriver, hvad der skal til for at få ordrer fra de to nordiske giganter. Under overskriften "I vikingernes fodspor - fra defensiv til offensiv underleverandør" giver direktør Peter Aarø Rasmussen fra Center for underleverandører gode ideer til, hvordan den enkelte virksomhed selv kan komme op af starthullerne og markere sig over for de internationale kunder. Den nordjyske vinkel repræsenteres blandt andet af Mekoprints administrerende direktør Esben Kold og direktør Lis Sørensen, Dybvad Stålindustri, som vil fortælle om succes og udfordringer som underleverandører. To virksomheder i Han Herred har fået luft under vingerne via et strategisk samarbejde, og fra direktør Lars Ole Rærup, RBM Group, og direktør Aage M. Jacobsen, Migatronic Automation, får man indblik i, hvordan det kom i stand. Endelig afslører direktør Raymond Mejlkjær fra Frederikshavn-virksomheden MJ Teknik, hvad der gjorde firmaet i stand til at vokse fra 0 til 100 ansatte på to år. Overskrift "Ekspansiv vækst igennem hårdt arbejde" antyder kraftigt, hvor tyngden ligger. Dagen krydres med indlæg fra viceamtsborgmester Niels Kirketerp (V og chefen for Danmarks Eksportråd, Birger Riis-Jørgensen, og den afsluttende paneldebat har TV-Avisens Henning Olsson som ordstyrer. Eksportdagen er tilrettelagt i et samarbejde mellem Danmarks Eksportråd, TIC Erhvervscenter Nordjylland, Dansk Eksport Forening samt Nordjysk Eksportklub. Målet med eksportkonferencen er at etablere en udbytterig dialog og udveksle erfaringer på tværs af de deltagende foredragsholdere, små og mellemstore virksomheder samt arrangørerne.