Ib P.-spørgsmål til "asylforretning"

Med otte spørgsmål til integrationsminister Birthe Rønn Hornbech vil Ib Poulsen (DF) søge belyst, om Thisted Kommunes engagement på asylområdet er en god eller en dårlig forretning.

- Så længe Thisted Kommune alene løser nogle konkrete opgaver på asylområdet som entreprenør for Udlændingeservice, så må det være en opgave for den ansvarlige - her integrationsminister Birthe Rønn Hornbech - og ikke for entreprenøren at forklare, om der er henholdsvis positive og negative sideeffekter af det arbejde kommunen udfører. Det siger folketingsmedlem Ib Poulsen (DF) som har stillet otte skriftlige spørgsmål til integrationsministeren, alle vedrørende Thisted Kommunes engagement i forbindelse med drift af asylcentre for Udlændingeservice. Ib Poulsen er også medlem af Thisted Kommunes økonomiudvalg, men han har helt bevidst undladt at søge svar på sine spørgsmål gennem det kommunale system. Heller ikke selv om både økonomiudvalg og byråd ad flere omgange har behandlet sager angående kommunens engagement for Udlændingeservice, - Kommunen er entreprenøren og løser en opgave for Udlændingeservice. Derfor er det rigtige sted at spørge hos vores opdragsgiver, Udlændingeservice - her repræsenteret af integrationsministeren, siger Ib Poulsen. Han forklarer, at han vil bruge de svar, han venter at få, til at belyse, om kommunens engagement på asylområdet er en solstrålehistorie og dermed en god opgave, eller om det modsatte er tilfældet. - Kommunen tegner selv et positivt billede af sin indsats og de effekter, den har i kommunen. Men det er væsentligt at afklare, om vi udelukkende oplever positive effekter, eller om der også er negative følger af engagementet. Ib Poulsen ønsker svar på, hvor mange mennesker der bor på asylcentret i Hanstholm og på centret for uledsagede børn i Vestervig/Agger, han vil vide, den gennemsnitlige opholdstid og stiller konkret spørgsmål ved alderen på de unge i centret for uledsagede børn. - Vil ministeren oplyse, hvor mange af de såkaldte unge asylansøgere under 18 år, der bliver screenet og fundet til at være over 18 år, lyder et af spørgsmålene, som følges op med et spørgsmål om, hvad der sker med de unge, der har angivet deres alder til at være yngre, end den er. I fire andre spørgsmål søger Ib Poulsen svar på, hvor mange asylansøgere, der er indkvarteret udenfor de etablerede asylcentre, hvordan de bor, hvad årsagen er til, at de ikke bor på et center, og hvor store ekstraudgifterne er ved indkvartering udenfor et etableret asylcenter.