EMNER

IC4-tog på vej til Frederikshavn

Typegodkendelse først i det nye år baner vej for nye tog til Frederikshavn

Så er de nye IC4-tog på vej til Frederikshavn

Så er de nye IC4-tog på vej til Frederikshavn

FREDERIKSHAVN:Alt tyder på, at Trafikstyrelsen lige efter nytår skal vurdere om det første togsæt af IC4-typen kan godkendes. De erfaringer, man allerede hard raget tyder på, at det bliver en smertefri proces og dermed er der lagt op til at toget indsættes i landsdelstrafikken ¿ som enkeltkørende togsæt og altså til kørsel under Storebælt. - Det er vores klare forventning, at Ansaldobreda i starten af det nye år kan indsende ansøgning til Trafikstyrelsen om at opnå typegodkendelse af det første enkeltkørende IC4-togsæt til at køre med passagerer i landsdelstrafikken, siger DSB¿s administrerende direktør, Søren Eriksen. Det er Ansaldobreda, der er leverandør af IC4-togene. Leverandøren forventer herefter at kunne levere 1-2 togsæt om måneden, som DSB successivt vil indsætte i landsdelstrafikken. I alt forventes 14 enkeltkørende togsæt indsat i landsdelstrafikken, hvor de primært vil blive indsat i InterCity- og InterCity Lyn-trafikken mellem København, Aalborg og Lindholm og mellem København og Frederikshavn. - Vi glæder os meget, til vi kan give vores mange pendlere mellem landsdelene mulighed for at køre med det nye tog. Det sidste halve år har i alt fire togsæt kørt regionaltogsdrift, og her har passagererne taget positivt i mod IC4-toget, siger Søren Eriksen. Indsættelsen af IC4-togene i Jylland har givet færre problemer, end indsættelse af nye tog normalt har. - Prøvekørslerne i Jylland er forløbet tilfredsstillende. Vi har kun få gange måttet lade IC4-toget erstatte af et andet tog på grund af tekniske fejl på toget. Og det er jeg tilfreds med, når man tager i betragtning, at vi fra starten slog fast, at der er tale om prøvekørsler, og at vi kunne være nødsaget til at tage IC4-togene ud af drift, siger Søren Eriksen.