Icebites i betalingsstandsning

Gælden isoleres i det gamle selskab, mens et nyt dannes

Virksomhedsøkonomi 24. december 2004 05:00

HADSUND: Mens regnen silede ned udenfor, satte skifteretten i Terndrup et foreløbigt punktum for iværksætterfirmaet Icebites. Omkring bordet på første sal i retsbygningen sad manden med ideen, Per Christensen, der har bakset med at føre den ud i livet, Jørgen Windfeldt, der nu alene udgør firmaets "stab", en repræsentant for Aalborg Klimateknik, der har cirka 330.000 kroner til gode, samt to repræsentanter for Østjydsk Bank. Sidstnævnte har stillet en kassekredit til rådighed for Icebites, som undervejs er løbet op i omkring 2,5 millioner kroner. Penge som umiddelbart er tabt, men måske kan reddes helt eller delvist hjem i kraft af en redningsplan, der er opstillet for en videreførelse af aktiviteterne. - En simpel Hafnia-løsning, som den blev kaldt af den sidste omkring bordet, den tilsynsførende advokat for betalingsstandsningen i Icebites A/S, Kaj Nørby. Betalingsstandsningen er en del af redningsplanen. Imens samler man aktiver og goodwill samt gældsforpligtelsen over for Østjydsk Bank i et nyt selskab, som så søges bedst muligt. Hvordan står dog ikke helt klart. - Der er tvivl om, hvordan anparterne skal udbydes, fortalte advokat Kaj Nørby, da han forelagde konstruktionen for skifteretten. Han oplyste desuden, at der ikke foreligger et tilbud på selskabet. Kreditor fik fordel Efter idemanden Per Christensens opfattelse er det hele dog aftalt på forhånd, sådan at de øvrige investorer i det oprindelige Icebites kan overtage det nye selskab. I det spil opfatter han Østjydsk Bank som en villig aktør på modstandernes side. Ikke mindst fordi en af kreditorerne i det gamle selskab, det schweiziske firma Knobel AG, af banken er blevet lovet fuld dækning for sit tilgodehavende. Knobel har leveret en del af Icebites maskinel, og vel at mærke en del, der er helt afgørende for at kunne producere. - Jeg mener, at banken dermed har givet en af kreditorerne forret frem for de øvrige, og det må man vel ikke, spurgte Per Christensen og fik et bekræftende svar fra Kaj Nørby. Kaj Nørby var ikke vidende om denne omstændighed, men lod forstå, at han vil undersøge sagen. Per Christensen opfordrede på stedet Østjydsk Banks kreditchef, Thomas Pedersen, til at kaste lys over denne detalje, men uden held. Han fik dog denne kommentar fra Thomas Pedersen: - Du tror vel ikke, vi som seriøst pengeinstitut vil medvirke til noget ulovligt? Så vidt Thomas Pedersen, der ikke vil kommentere sagen over for NORDJYSKE. - Ikke fordi vi har noget at skjule, men fordi Finansrådets regler forbyder os at udtale os om enkeltsager, siger han. Intet overbud I princippet står muligheden nu åben for Per Christensen, der lige så vel som de gamle investorer og for den sags skyld alle andre kan købe det nye Icebites-firma. Hvis de altså byder mest. - Men jeg har ikke tænkt mig at komme med et overbud. Lad dem bare prøve. Det er kun et spørgsmål om tid, før de går nedenom og hjem, siger Per Christensen, der i øvrigt også er blandt kreditorerne i sit gamle firma. Han har nemlig 25.000 kroner til gode i løn. I sidste ende havde hverken han eller andre noget imod, at betalingsstandsningen opretholdes, og dommerfuldmægtig Karina Floor kunne dermed forlænge betalingsstandsningen for Icebites A/S i foreløbig tre måneder.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...