Brønderslev

Idéen der blev verdensomspændende

SÆBY:Det udviklede sig til en verdensomspændende idé, da den danske Sct. Georg-gildebevægelse så dagens lys for 70 år siden. Det blev 20 år senere starten på den internationale gildebevægelse ISFG, der blev til i Luzern i Svejts. Knap 150 var mødt op, da Vendsyssel Distriktsgilde markerede dobbeltjubilæet ved et festligt arrangement i slotskælderen på Sæbygaard. Gæsterne blev budt velkommen af jubilæums-receptionens tilrettelægger, Annie Elgaard, Hjørring, der er distriktets internationale sekretær. Vendsyssel Distriktgilde har 225 medlemmer i syv gilder, nemlig to i Frederikshavn og et i Skagen, Sæby,Brønderslev, Hirtshals og Hjørring. Distriktsgildemester er Egon Larsen, Hjørring. Receptionen indledtes med et let traktement og en uformel snak, inden den moderne teknologi blev bragt i anvendelse. Over internettet bragte ISFGs formand, Helen Barker, England, nemlig sin jubilæumshilsen. Det samme gjorde efterfølgende den danske landsgildemester,Steen C.Andersen. Desuden blev der bragt hilsener fra gildebevægelserne i de øvrige nordiske lande, ligesom teknologien gjorde det muligt at få sidste-øjebliks-hilsner fra andre lande med i internettransmissionen. Efter receptionen var der lejlighed til i slotskælderen at deltage i en åben gildehal ledet af distriktsgildemester Egon Larsen, Hjørring. Den danske gildebevægelse er verdens ældste og var aktivt medvirkende ved stiftelsen for 7år siden af den internationale gildebevægelse, International Scout and Guide Fellowship. Gildebevægelsen har i dag medlemsorganisationer i 55 lande og mere end 100.000 gildebrødre i hele verden. Medlemmerne er voksne, der har valgt gennem Sct. Georgs Gilderne fortsat at arbejde med de værdier og idealer, der er spejderbevægelsens grundlag - og samtidig fastholde de venskaber, der blev skabt i børne- og ungdomsårene. Gildebvægelsen støtter på forskelig vis spejderbevægelsen både nationalt og internationalt. Således er der i de seneste 10-15 år bl.a. gjort et stort arbejde for at støtte genopbygningen af spejderlivet iØsteuropa. Gilderne er også aktive på det humanitære område både lokalt, nationalt og internationalt.