Idéerne på bordet i Ranum

Masser af tanker omkring Ranums fremtid

RANUM:Ideerne var mange, visionerne markante og lysten til at arbejde med videreudvikling og strukturering af det bredtfavnende idémateriale stor, da 100 personer med tilknytning til Ranum og omegn mødte op til Løgstør Kommunes Borgermøde på Ranum Kro. Her var Ranum fremtid i fokus. Det blev en aften med brainstorming omkring temaerne: Uddannelse, byfornyelse, turisme og erhvervsudvikling, kunst, kultur, den fremtidige brug af svømmehallens rammer samt muligheden for at tilføre institutionen Ranumhus nyt indhold. Det er forslag og idéer som er grundlag for at nå det mål, som Løgstør Kommune har sat sig: En udviklingsproces som kan gør Ranum mere attraktiv og interessant for tilflyttere samt skabe en positiv udvikling for lokalsamfundet, fremme fællesskabet, skabe nye arbejdspladser, fremme et godt forretningssliv, byfornyelse og et lokalt netværk, hvor fællesskabet er den bærende del. Efter en introduktion af borgmester Jens Lauritzen, Løgstør Kommune, præsenterede tovholderne fra et tidligere visionsseminar deres tanker om en positiv udvikling for Ranum by. Hanne Riisgaard Nielsens fremlagde visioner om brugen af de bygninger der blive tomme, når Ranum Svømmehal lukker. Hendes forslag er at benytte tagkonstruktionen til et skihop, idet den næsten er udformet som en skihopsbane. Af øvrige funktioner blev nævnt naturcenter, borgerhus, skøjtebane, go-cart-center og medborgerhus. Visionerne omkring byfornyelse i Ranum blev fremlagt af sproglærer Lise Dolleris. Heri indgik tanker om at lave torveagtige miljøer omkring Dagli' Brugsen, udnyttelse af tomme kvadratmeter, liv i tomme forretninger, stisystemer der udvides og gøres synlige, sølysthuse og marina med udlejning af robåde ved den kommende Vilsted Sø samt klyngebebyggelse med en OlleKolle del øst for Sigsvej. Afdelingsleder Jørgen Holm Nielsen, Ranum, fremlagde intentionerne omkring erhvervsudvikling og turisme og fandt det vigtigt, at Løgstør Kommune og Erhvervsrådet bakker op omkring nye tanker. Han pointerede det vigtige i, at Løgstør kommune og foreningerne går hånd i hånd og støtter opfindere og igangsættere med at få skabt grundlag for produktion og salg af opfindernes produktioner. Han havde idéer til on-line-salg, hvor målgruppen er hele verden. P-pladser til erhvervschaufførenes lastbiltog, aktiv markedsføring og en golfbane syd for sommerhusområdet i Trend blev også nævnt som tiltag. Kunst og kulturgruppen præsenteret ved projektleder Edel Michelsen, Ranum, har som målsætning at få så meget gang i bygningerne på Vestergade 44 A og B som muligt. Dette tænkt i form af bibliotek, kunstskole, cafe, Spiren, IT-cafe musik og ungdomsaktiviteter. Ligeledes var der forslag om skiltede vandreture i området samt informationstavler. En styrkelse af det lokale samarbejde var også en af intentionerne. Det tænkes udviklet i form af borgergrupper til vedligeholdelse af byens attraktioner, større deltagelse i Ranum Borger-og Erhvervsforening, samt det lokale foreningsliv.