Idé omkring ny læreruddannelse

RANUM:Ranum skal have en ny læreruddannelse. Dette markante udspil kom fra lærer Erik Knudsen på borgermødet i Ranum. Han har gjort sig tanker om mulighederne for et samarbejde mellem pædagoguddannelsen på Ranum Statsseminarium og Ranum skole, således at der kan laves et samarbejde omkring de studerendes praktikmuligheder. Målet skulle være at få en ny læreruddannelse startet op. - En samling af idrætsanlæggene i Ranum ved Ranum Statsseminarium ville være et godt grundlag for udbyggelsen af valgfagene på HF, Pædagoguddannelsen og et 10. klasses center for skoleeleverne i Løgstør Kommune, sagde lærer Erik Knudsen på mødet. - Ligeledes vil der kunne laves en idrætsefterskole med idrætslinie, IT aktiviteter, medie, drama, data og naturfag. Sidst men ikke mindst, vil Ranumhus kunne blive rammen om en praktisk medhjælperuddannelse, der henvender sig til unge, som har svært ved at komme igang, sagde han.