Ida Arkadius ville vende sigi sin grav

Byrådet i Hjørring overvejer at slippe sit tag i Cathrinegården. Dermed vil de området ikke længere være forbeholdt for unge og ældre.

Cathrinegården er me­get po­pu­lær blandt Hjør­rings æld­re og han­di­cap­pe­de. Ar­kiv­fo­to: Hans Ravn

Cathrinegården er me­get po­pu­lær blandt Hjør­rings æld­re og han­di­cap­pe­de. Ar­kiv­fo­to: Hans Ravn

Hjørrings tidligere socialudvalgsformand, Ida Arkadius Nielsen (V), ville vende sig i sin grav, hvis hun kunne høre, at hendes efterfølgere i byrådet i Hjørring tænker på at lade Cathrinegården overgå til andet end det, bygningen blev opført til: Boliger til unge og ældre. Ida Arkadius Nielsen, født 1898, var selv en ældre dame, da hun fuld af iver tog initiativ til centralt beliggende boliger for ældre. Herfra kan man i de fleste tilfælde nå Føtex og byens centrum selv med en rolator. Cathrinegården blev opført med indflytning i 1988. Det var Lønmodtagernes Dyrtidsfond, der byggede boligerne, som siden har været lejet ud til Hjørring Kommune, som igen lejer dem ud til ældre og unge. Cathrinegården indeholder foruden lejeboligerne et fælleshus, kaldet Mødestedet, som bruges til arrangementer for hele områdets ældre. I dette fælleshus er også vaskeri for beboerne. Desuden omfatter Cathrinegården fire butikker, hvoraf Sund By bruger den ene. SF's Jørn E. ærgrede sig: - Cathrinegården er på vej ud af vores hænder og over i ejerlejligheder, hvor der vil blive bygget til. Snart er den smukke bygning midt i Hjørring en saga blot. Borgmester Finn Olesen (S) sagde, at det ikke er muligt for kommunen at benytte sig af forkøbsretten: - Vi har ikke 76 mio. kr., og vi har ikke mulighed for at låne til det, fastslog han. Hjørring Kommune vil forsøge at holde huslejen nede for at undgå underskud på ejendommen. Foreløbigt har man med ejerne forhandlet lejen ned, så kommunen sparer 1,3 mio. kr. i 2008, når den nye lejekontrakt træder i kraft fra 31. juli 2008. Det blev også vedtaget af byrådet tirsdag aften, at forvaltningen skal undersøge, om man kan hæve de ældres og unges husleje yderligere. Hvis ikke det lykkes forhandlerne at få en alternativ langsigtet lejekontrakt på plads med ejerne, vil kommunen afvikle lejemålet af Cathrinegården så hurtigt som muligt. Kommunen kan i givet fald stille med erstatningslejligheder til de ældre beboere i Bispecentret, Sjællandsgade, Nørrebro, Frederikshavnsvej, Vendiavej eller Overgade. De 48 ældreboliger i Cathrinegården, Cathrinestræde, er Hjørrings største samling af ældreboliger. De er i to etager og på grund af den bynære beliggenhed også de mest efterspurgte.