Ide om kur- og helsecenter op igen

- Turistforeningen skal kridte skoene, når amtet nedlægges, lyder opfordring

Det plan­lag­te kur-og hel­se­cen­ter ved Klim Strand nå­ede kun teg­nings­sta­di­et i 2000. Tu­rist­for­en­in­gen i Fjer­rits­lev fo­re­slår at ide­en ta­ges op igen.  teg­ning: skans­ka A/S

Det plan­lag­te kur-og hel­se­cen­ter ved Klim Strand nå­ede kun teg­nings­sta­di­et i 2000. Tu­rist­for­en­in­gen i Fjer­rits­lev fo­re­slår at ide­en ta­ges op igen. teg­ning: skans­ka A/S

FJERRITSLEV:Nu udløber amtets levetid snart, og så skal Han Herreds Turistforening, Fjerritslev, kridte skoene og genoplive de forliste planer om et kur og helsecenter ved Klim Strand. Det mener blandt andre Arne Andersen, deltager i turistforeningens generalforsamling i den forløbne uge, og synspunktet deles af foreningens bestyrelse og er med i dens visioner for fremtidens turismepolitik i det vestlige Han Herred. Forliset af planerne kædes sammen med Nordjyllands Amt, fordi amtspolitikerne i 2001 fjernede det reserverede område fra regionplanen, da det havde ligget uudnyttet hen i 12 år. Da havde intense forhandlinger med til sidst Miljøministeriet ført til en ekstra frist til at få etableret et kur- og helsecenter. - Vi forsøgte at få det med igen i den nye regionplan, men det lykkedes ikke, oplyste Fjerritslevs borgmester Otto Kjær Larsen (V) på generalforsamlingen. - Projektet strandede jo på økonomien dengang, men hvis der viser sig et nyt bæredygtigt projekt, kan vi jo arbejde videre med ideen. Jammerbugt Kommunes kommende borgmester Mogens Gade (V), som også deltog i mødet, afviste heller ikke, at et kur- og helsecenter kan være en fremtidig mulighed. Det kan imidlertid blive meget vanskeligt at genoplive muligheden for at bygge et kur- og helsecenter ved Klim Strand. - Sådan som tingene udvikler sig, bliver der mindre og mindre spillerum for kommunerne i de kystnære områder, siger planlægger i Fjerritslev Kommune Ida Rytter Jensen. Flere bindinger på vej - Der er allerede mange bindinger, både fra staten og EU, i kystområderne, og der kommer flere og flere i form af landsplandirektiver og bekendtgørelser, forklarer hun. - Der er alene fra Miljøministeriet 200 bekendtgørelser på vej, og de giver et meget detaljeret regelsæt, som kommunerne skal rette sig efter, uddyber hun - Mange kommuner vil måske forsøge at gennemføre projekter ved kysten, men de vil blive underkendt i Miljøministeriet ud fra statslige eller EU-interesser, lyder Ida Rytter Jensens vurdering. Hun tilføjer, at hun ikke anser det for en realistisk mulighed bygge et enligt beliggende kur- og helsecenter i kystzonen. vurderer har svlDet aktuelle område ved Klim Strand er landbrugsarealer i det åbne land, ca. 500 meter fra kysten. Det betyder, at det ligger inden for kystbeskyttelseszonen på tre kilometer, men uden for strandbeskyttelseslinjen på 300 meter.

Breaking
Politi undersøger mistænkeligt dødsfald - en anholdt
Luk