Ideen er at skabe en skole uden mure

Frivilligt tilbud til Hirtshals Kommunes skoleelever om internetbaseret undervisning

HIRTSHALS:Der skal laves dynamiske tilpasninger til anvendelsen af ressourcer, så der til stadighed er flytbar "kapital" af eksperter inden for folkeskolen i Hirtshals Kommune. Det fremgår af de drøftelser, der har fundet sted i børne- og kulturudvalget. - Hvis der i en periode er behov for at understøtte en udviklings- eller forandringsproces, så skal eksperterne være til stede, siger Ole Aalbæk (Borgerlisten), der er formand for børne- og kulturudvalget. Forvaltningen har fremlagt en idé om, at der i "banken" bliver foretaget indskud, som svarer til de samlede nuværende ressourcer af hjælp fra konsulenter mv. - Tanken er så, der kan kan "hæves" medarbejderressourcer i banken til forud beskrevne formål i begrænsede tidsperioder. Det afhænger selvfølgelig af, hvilke indsatsområder, der har behov for støtte. - Vi skal kunne flytte indsatsen hurtigere end hidtil og samtidig flytte eksperterne med, påpeger Ole Albæk. Både folkeskoler og forvaltningen arbejder for tiden på at beskrive "en skole uden mure". Det er et udviklingsprojekt, der fra efteråret skal være base for et frivilligt tilbud til kommunens elever om internetbaseret undervisning. - Derfor har vi behov for at kanalisere et større andel af medarbejdertimer over til it, end der er i dag til rådighed. Netop det projekt har vi prioriteret højt, siger udvalgsformanden. Børne- og kulturchef Jørgen Rasmussen fortæller, at der netop nu bliver arbejdet med at beskrive indhold og struktur på en række undervisningslinjer. - I første omgang bliver der åbnet mulighed for, at vore elever kan følge et struktureret undervisningstilbud ud over det daglige folkeskolepensum. - Falder forsøget heldigt ud, så er der vidtrækkende muligheder for en anvendelse af teknologien i en kombination mellem traditionel undervisning med fremmøde og en mere individuel og studiepræget undervisningsform, hvor forløb, progression og stofvalg bliver lagt i hænderne på en instruktør. Her der det i høj grad den enkelte elev, der arbejder sig igennem de tilgængelige tilbud, siger Jørgen Rasmussen.