Ideen om eget boligselskab død

Socialudvalget skal ud at finde et egnet boligselskab. Det bliver ikke til noget med "Sejlflod Boligforening"

SEJLFLOD:Boligforeningen er stendød. Ideen om at oprette eget boligselskab i Sejlflod Kommune blev efter langvarig debat forkastet på kommunalbestyrelsesmødet. Siden maj har socialudvalget arbejdet på at oprette et konkurrerende boligselskab, men da både borgerliste T og flertallet i Venstre tog forbehold over for ideen, så socialudvalgsformand Finn Ladefoged (S) sig nødsaget til at trække forslaget. I juni blev der efter et borgermøde nedsat en arbejdsgruppe "Initiativgruppen", som i august holdt stiftende møde i boligselskabet. Kommunalbestyrelsen skulle således blot godkende de advokat-udarbejdede vedtægter samt finde en kommunal repræsentant til boligselskabet "Sejlflod Boligforening". Men sådan skulle det ikke gå. I sin præsentation af forslaget havde Ladefoged lagt vægt på, at Lejerbo trængte til konkurrence og anbefalede, at kommunalbestyrelsesmedlem Niels Knudsen (V), der også har været aktiv i forarbejdet, skulle træde ind som kommunens bestyrelsesrepræsentant. Men både liste T's ordfører Lars Peter Frisk og Venstres Lone Landkildehus var betænkelig. Ikke ved Knudsen og konkurrencen til Lejerbo, men ved at lave et nyt boligselskab. - Kommer der 20 mennesker i morgen og vil starte et nyt boligselskab, skal de så have samme opbakning. Vi vil ikke indstille det her, mente Lars Peter Frisk (T) Han fik opbakning fra Venstre ved Lone Landkildehus, som også mente, at socialudvalget var gået for vidt - Det er ikke nødvendigt, at vi opretter vores eget boligselskab, og gør vi det, skal de også have de næste tre -fire byggeprojekter i kommunen. Og har de nu den fornødne erfaring og ekspertise, sagde Lone Landkildehus. Hun blev dog modsagt af sin egen partifælle Niels Knudsen, der syntes, at det var manglende politisk respekt for det store stykke arbejde, som en gruppe frivillige borgere havde gjort Efter langvarig debat og fem minutter time-out pause, hvor partigrupperne tog sig en uformel snak, fik Finn Ladefoged som den første ordet igen. (To socialdemokrater havde sendt afbud til mødet, men de seks socialdemokrater kunne sikkert regne med at få Niels Knudsens (V) stemme - red.) - Da Tage Stevnhoved har markeret, at han vil undlade at stemme, står der 7 - 7 i kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen ønskede konkurrence på området, men vi kan ikke få flertal for at oprette vores eget selskab. Derfor foreslår vi et boligselskab fra Aalborg - gerne Nørresundby Boligselskab, som vi tidligere har besøgt - for at vi kan få gang i byggeriet, sagde Finn Ladefoged. Dette forsIag vandt dog heller ikke gehør, og i stedet foreslog Catrine Hovgesen (V), at socialudvalget til næste kommunalbestyrelsesmøde præsenterer nogle forskellige boligselskaber. Hvorefter kommunalbestyrelsen så kan vælge det bedste. Det fik Ladefoged til at fare i harnisk og tale om politisk chikane af socialudvalget. - Hvordan kommer vi videre? Hvis vi giver jer fem forskellige selskaber at vælge imellem, er der vel stadig et par stykker, som vi ikke har fået rettet henvendelse til, og så er det galt. Til sidst måtte borgmester Schnoor konstatere, at ideen om at oprette eget boligselskab var død. - I stedet for at begynde helt forfra kunne vi - kommunalbestyrelsen - overlade det til socialudvalget at fremsætte forslag til valg af boligselskab og dermed igangsætning af de byggeprojekter, som vi har på bedding. Og sådan blev det. Uden afstemning.