Musik

Ideen om Open Air koncert er ikke død

Nordjysk Musikforsyning vil skabe masser af musikalske aktiviteter i Klokkerholm

En kon­cert med Benny Holst Trio var én af fle­re suc­ce­ser. Ar­kiv­fo­to

En kon­cert med Benny Holst Trio var én af fle­re suc­ce­ser. Ar­kiv­fo­to

KLOKKERHOLM:Underskudsgaranti på 25.000 kroner og julebal i Klokkerholm igen. Det var nogle af nyhederne ved Nordjysk Musikforsynings generalforsamling på Tagrenden i Klokkerholm. Det er Hellevad-Ørum Sparekasses Fond, der har stillet en underskudsgaranti på 25. 000 kr. til musikforsyning. Med sådan en garanti vil det være muligt for det lille spillested at få større musiknavne i den næste sæson. Klokkerholms Musikforening kan derfor lave et endnu bedre program for sæsonen 2008-2009. Formanden Lars Skiveren kunne fortælle, at der i sidste sæson havde været afholdt fem arrangementer som var Jane og Shane, Benny Holst Trio, H.P. Lange, Hot Dogs og en forrygende medlemsaftenen. Alle arrangementerne var flot besøgt. Specielt er medlemsaftenen meget populær. Herudover har foreningen arbejdet med at lave en børnekoncert i samarbejde med byens institutioner, men måtte opgive på grund af finansieringen. Det samme gør sig gældende for planlægningen af en ¿jubilæums open air¿ koncert ved Møllesøen. Aktiviteterne er ikke helt opgivet og tages måske op igen. Mange medlemmer har opfordret til, at der igen kan spises til arrangementerne og det har bestyrelsen besluttet at følge og der bliver en musikmenu allerede til sæsonens første musikaften. Birgit Hansen gennemgik foreningens regnskab, som viser et overskud på 10.000 kroner. To af sidste års musikaftener gav et mindre overskud, og to andre gav et mindre underskud. Lars Skiveren, Anne Marie Thomsen og Christian Pilgaard blev alle genvalgt til bestyrelsen. I år har Nordjysk Musikforsyning lavet løbesedler til årets arrangementer, som bliver synlige rundt omkring i Klokkerholm og omegn. Efter generalforsamlingen var der sildebord kombineret med traditionel og svingende jazz. Musikken stod bandet ¿All That Jazz¿ for, og det består af de gamle kendinge Ejvind Burholt på saxofon og klarinet, Palle Lønsmann på trommer, Frank Overlund på keyboard og Poul Martin på bas og leadvokal. Under frokostjazzen blev sæsonens program afsløret. Det er en jubilæumssæson, da det 10. år med musikforsyningen i Klokkerholm. Det ¿gamle¿ julebal holdes igen, og det bliver gruppen Swot Guld, som spiller op til julesjov på Tagrenden i Klokkerholm femte juledag. Der ud over kunne bestyrelsen afsløre at årets musiknavne i Klokkerholm bliver Swåmpis Venner i oktober, Paul Banks i marts og endelig et hemmeligt jubilæumsarrangement i april.