Lokalpolitik

Ideer omsættes i praksis

Arbejdsgrupperne er i fuld sving med deres projekter

TOLSTRUP/NÆSBORG:- Deltagerne er fyr og flamme, og mange er meget langt i forberedelserne til deres projekter, fortæller Dorthe Hansen, formand for Tolstrup Beboerforening. Det er kun en lille måned siden, at borgerne var indkaldt til møde om at sætte gang i udviklingen i landdistrikterne - en idé, som Løgstør Kommune har fået penge til at realisere fra EUs Leader+- midler - men allerede nu blomstrer ideerne. På det opfølgende møde torsdag var repræsentanter for fire af de fem nedsatte arbejdsgrupper mødt op. Det drejer sig om grupperne: fælles dyrehold i Næsborg, fælles aktiviteter for beboerne i de to landsbyer, fælles legeplads og trafik. Kun gruppen, som arbejder for at forskønne området, deltog ikke. Legepladsprojektet er godt på vej. Arbejdsgruppen har fundet et stykke jord, som pladsen kan anlægges på, og der er mange planer om en naturlegeplads med små bjælkehytter, hvor børn og voksne kan overnatte. Gruppen har en idé om at få lagt Marguerit-ruten omkring området. Der er også flere initiativer for fælles aktiviteter i støbeskeen: hip-hop for mindre børn og fællesdiskotek for større børn, og allerede nu er de fælles gå- og cykleture i fuld gang. Også i de to øvrige arbejdsgrupper er der mange ideer, som gerne skulle udmøntes i fremtiden. På mødet torsdag blev deltagerne enige om, at samtlige projekter skal være igangsat inden årets udgang.