Ideer skal på børns skoleskema

Det er vigtigere, at børn lærer at få gode ideer, end at de bliver perfekte til at læse, skrive og regne. Det fastslår flere af landets førende erhvervsfolk og fremtidsforskere.

Dermed lægger de op til et opgør med fokus på danske elevers kontante færdigheder, der har præget ikke alene valgkampen, men også de seneste mange års debatter om folkeskolen. - Danmark skal ikke leve af at læse, skrive og regne. Det er børn og voksne i så mange lande gode til. Vi skal leve af at være bedre til at få nye ideer end andre, så vi kan udvikle nye produkter og services. Og det kræver, at man er god til at samarbejde med andre og tør tænke i nye baner, siger fremtidsforsker Niels Bøttger-Rasmussen, Institut for Fremtidsforskning. Instituttets forskere har netop udgivet bogen Creative Man, der argumenterer for, at det er evnen til at tænke og arbejde kreativt, der afgør landets fremtid. Det bakkes op af professor Jens Ove Riis, Institut for Produktion, Aalborg Universitet, der står bag et større forskningsprojekt i 10 virksomheder. I følge det er de to vigtigste kompetencer i erhvervslivet i dag og især fremover evnen til samarbejde og et højt fagligt niveau. Enten hos samme person eller hos flere, der kan supplere hinanden. - Før var det nok, at vi var gode til noget hver især, men med den stigende globale konkurrence, skal vi være bedre end det. Og det kan kun ske i samarbejde. Vi skal sørge for, at 2 + 2 giver 5, så vi kan få ideer, der er bedre end andres. Det er de evner, virksomhederne allerede i dag efterspørger, siger Jens Ove Riis. At være fagligt dygtig kræver i dag i mange fag, at man læser godt. Men det er hastigt på vej til at ændre sig i takt med, at teknologien bliver mere raffineret og giver viden i form af grafik, lyd og levende billeder i stedet for bogstaver og tal på papir. Har man et spørgsmål, viser man problemet på en mobiltelefon med kamera og får svaret i øret. - Derfor skal vi ikke bruge børnenes tid på at lære det, vi, som er voksne i dag, lærte og har haft brug for. Børnene skal lære det, de skal være gode til for at få og skabe job i fremtiden, siger Niels Bøttger-Rasmussen. Også formanden for regeringens tænketank Fremtidens Vækst under Økonomi- og Erhvervsministeriet, tidligere adm.dir. for Bang og Olufsen, Anders Knutsen, peger på en styrkelse af de faglige kompetencer til børn af i dag, hvis de skal brødføde Danmark fremover. - Men det er også helt afgørende, at børnene lærer at begå sig sammen med andre, så de kan samarbejde om innovation. Og at de får selvværd, så de tør tro på deres egne projekter og ideer. Derfor får forældrene også et større og større ansvar, siger han.

Forsiden