EMNER

Ideer til legeplads

STJERNESTUND:Mai-Brit Iversen opfordrer forældrene til at tænke alternativt i forbindelse med etableringen af ny legeplads i børnehaven Stjernestund. Vi synes faktisk, at vi som forældre har forsøgt at tænke kreativt. Der er kommet forslag om ”selvbyg”, men uha det er Aalborg Kommune ikke glade for på grund af de mange regler, der er på området. Mai-Britt Iversen siger ganske rigtig at ”der desværre er en tendens til at alt skal være godkendt og pakkes ind i vat”. Jamen her er der da en klar opgave for politikerne. For langt hen af vejen er det jo jer politikere, der pakker vores børn ind i vat og ikke forældrene. Mai-Britt Iversen siger så – meget interessant for øvrigt – at hun er ”indstillet på at vende det blinde øje til hvis forældrene selv går i gang med at indrette eller forbedre deres børns legeplads’”. Det skal pointeres, at så vidt som vi forældre er orienteret, så har børnehaven Stjernestund udbedret de mangler, der de seneste år er blevet påpeget i de sikkerhedsrapporter, som kommunen har lavet. Så vi kan derfor roligt fortælle dig, at den legeplads er IKKE blevet så rådden og faldefærdig i løbet af et år. Kan det mon skyldes, at den kommunale inspektør, der tidligere har udarbejdet rapporten, har ”vendt det blinde øje til” med nogle af fejlene, fordi der har været kendskab til manglende likvider til at udbedre skaderne? Der sker først noget nu, da det er et uvildigt firma, der har udarbejdet rapporten i år? Vi takker for, at der ikke i den periode er børn, der er kommet alvorligt til skade! I forhold til alternative løsninger og gode ideer – jamen så har forældrene i børnehaven haft mange gode ideer. For at nævne nogle af dem så er der formuleret breve til lokale virksomheder i Skalborg for at få dem til at hjælpe. De manglede kun lige at blive sendt. Desværre kan man sige, så kom det frem i forældrebestyrelsen med det resultat, at forvaltningen blev spurgt til råds. Resultat NEJ vi må ikke ”tigge” virksomhederne om penge, og ”Tømrermester Jensen” må ikke sætte et lille messingskilt på det sponsorerede legehus, det er reklame. Hvad vi som forældre gør for at skaffe penge, skal kontrolleres af forvaltningen! Hvad så hvis vi følger Mai-Britt Iversens forslag og selv laver legeredskaber til børnene, skal vi så om et-to år, når der kommer ny inspektionsrunde af legepladsen, rive det ned, vi som forældre har lavet, fordi det ikke overholder reglerne? Skal vi så låne endnu flere penge af forvaltningen til nye lovlige legeredskaber? Hvem har ansvaret for skader, der måtte ske på legeredskaber, vi forældre får bygget? Vi forældre? Vil du? Eller skal vi også her ”vende det blinde øje til”? Vi i forældregruppen tror på, at den bedste løsning for børnehaven er, at vi i fællesskab finder en løsning på børnehavens situation. Og her kunne Aalborg Kommune jo passende bidrage med vejledning om, hvor og hvordan man kan lave en billig legeplads, som ikke nødvendigvis koster 200.000 kr., for det er ikke det, vi ønsker.