EMNER

Ideer var der nok af

Agersted-borgere vil arbejde for at styrke byens udvikling

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Ager­sted Sko­le skal også frem­over være et lo­kalt om­drej­nings­punkt, hvis det står til bor­ger­ne i den lil­le by med cir­ka 960 ind­byg­ge­re i by og om­egn.

AGERSTED:Det var ikke ideerne, der manglede, da omkring et halvt hundrede borgere fra Agersted tirsdag aften var samlet i Rosendalcentret for at drøfte byens fremtid i den nye Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det var den lokale borgerforening, der stod som arrangør af borgermødet, og det skete indledningsvis med et spørgsmål om, hvorvidt der i Agersted er behov for at yde en ekstra indsats for at styrke byens udvikling og status i den nye kommune, eller om det i virkeligheden går ganske godt, som det går lige nu. Her var der blandt de fremmødte ingen tvivl om, at der er behov for at gøre noget ekstra, og de blev derfor opdelt i grupper for dér at få ideerne til at gro - og for på dén måde at give borgerforeningen noget at arbejde videre med. Det medførte blandt andet forslag om, at der satses på at skabe flere byggegrunde i og omkring byen - gerne i form af hobbylandbrug eller storparceller - sammen med flere centralt placerede ældreboliger og et udbygget stisystem med også genåbning af de gamle, men p.t. lukkede stier. Generel byfornyelse, bedre legepladsforhold, øget markedsføring af byen og en velkomstkomité til at tage pænt imod nytilflyttere var også blandt forslagene, og det samme gjaldt ideer om bedre at udnytte byens lokale- og fritidsfaciliteter samt at få undersøgt mulighederne for at få tilskud til nye tiltag udefra. Drømmene fik også frit løb i form af forslag om at bygge en ny hal og/eller et borgerhus ved hjælp af borgerlån, men generelt var det også et udtalt ønske, at der etableres et bedre samarbejde mellem byens foreninger - eventuelt i form af etableringen af et nyt Agersted Samvirke som paraplyorganisation for byens foreninger. Det er en model, der fungerer med succes i Hjallerup, og der blev i aftenens løb også lavet flere referencer til markedsbyen og den måde, som borgerne dér formår at løfte i flok og komme hinanden ved til fordel for byens udvikling. Det førte på borgermødet også til forslag om, at der dér iværksættes diverse sociale tiltag som for eksempel fællesspisning, og derudover blev der udtrykt ønske om, at der i byen skabes nye aktiviteter for byens voksne samt de til tider rastløse Agersted-børn i 6.-7. klasses-alderen. Også Agersted Skoles status som byens omdrejningspunkt blev der midt i debatten om 7. klasses fremtid på skolen fokuseret på, og det hele førte efter strømmen af ideer til, at der blev nedsat to nye arbejdsgrupper til - med borgerforeningen som bindeled - at arbejde videre med den ønskede udvikling af Agersted.