Jammerbugt

Ideerne sprudlede på borgermøde om briketfabrik

Der var flot opbakning og masser af ideer, da fremtiden for Kaas Briketfabrik mandag aften blev diskuteret i Jetsmarkhallen.

Omkring 80 borgere mødte op for at give deres besyv med, og de fik først et grundigt oplæg om den gamle fabriks tilstand i billeder og ord, blandt andet fra arkitekten Jan Abildskov, der har stor erfaring i at anvende gamle fabriksbygninger til nye formål, og som er med i arbejdsgruppen bag redningsaktionen. Han kaldte den gule murstensbygning, som er fra 1933 og har stået forladt siden 1966, for monumental og robust. Så robust, at der er vide rammer for anvendelse, ændringer og tilføjelser, uden at det 19 meter høje bygningsværk tager visuel skade af den grund. Et energihus, hvor man kan opleve energiformer i fortid, nutid og fremtid, er et centralt forslag, der arbejdes videre med, og alle var enige om, at historien om briketfabrikken og de mange mennesker, der har tjent til det daglige brød på fabrikken i mosen, også skal fortælles. Kulturhus med plads til musik, udstillinger, foreningsliv, eksperimentarium med energiformer, også for børnefamilier, og overnatning i tørveshelters og ture med en genanlagt tipvognsbane var også blandt forslagene. Det blev fremhævet, at der skal samarbejdes med flere eksterne parter, universiteter og energiproducenter eksempelvis, men også foreninger, frivillige, kommunen og fonde bliver vigtige aktører, hvis det skal lykkes at redde de forfaldne bygninger. - Vi har indtil udgangen af 2010. Så længe står ejerens tilbud ved magt, oplyste borgmester Mogens Gade, aftenens mødeleder. Nu arbejder en styregruppe videre med de mange forslag. Den består af Jan Abildskov, Anna Studsholt, Leo Kristensen, Vagn Kvist, Jørgen Broen og Lis Jensen. Gruppen kan supplere sig med flere hen ad vejen, og den gør status på et nyt borgermøde til september. En total istandsættelse af fabrikken vil stå i omkring 25 mio. kr., anslås det, men nok så vigtige er de efterfølgende driftsudgifter, som flere gjorde opmærksom på.