Identitet er andet og mere end forbrug

FREMMEDGØRELSE:Identitet er er vigtig faktor i et menneskes liv. Når betydningen af éns egen eksistens bliver for dominerende, er tendensen, at betydningen af andres eksistens med andre synspunkter bliver nedtonet. Mange bygger deres identitet på forbrug - de produkter, som de køber. Denne sammenhæng mellem forbrug og identitet farlig, fordi forbrug ikke indeholder en socialiseringsdimension. Man "belæres" ikke om, hvordan man skal befærde sig i samfundet, hvordan menneskelige følelser tackles eller éns relation til andre. Man bygger sin identitet på egen suverænitet og overlegenhed i forhold til andre. Identitet er skabt af en forherligelse af egen vigtighed. Sammenspillet med andre identiteter er udeblevet. Om éns identitet består af den nødvendige substans forbliver et utestet spørgsmål. Men når éns identitet bliver udfordret og fundet for svag i forhold til andres, er resultatet en protektionistisk tankegang, hvor vigtigheden og rigtigheden af éns egen eksistens legitimerer diverse forsøg på at fastholde ens identitet. At skabe sin egen identitet er svært, fordi samfundet forplumrer forsøgene med evindelige liberaliseringer af menneskelige relationer som paradoksalt kreerer modsatte virkninger. Tendensen er at komprimere mennesker og deres relationer til hybrider af kommerciel forkyndelse. Fremmedgørelse og følelser af isolation, frygt og splittelse af mennesket. Vi er blevet muret og spærret inde, isoleret, airconditioneret, sat i bås, programmeret, hjernevasket og uopretteligt styret af materialismen, forbrugerismen, kapitalismen, så vi ikke opfatter vores egne hjerteslag og kan kun svagt erkende vores udsultede og udtærede bevidsthed. Vi driver rundt i blinde kredsløb, hjælpeløse, alene. Derfor har vi tabt vores kulturelle identitet og kan vi ikke relatere vores kultur til andre, fordi vi ikke har nogen. Identiteten svæver i det transcendente, religionen, som den vestlige kultur har forkastet i kapitalismens forblændede fordele. Vi er blevet passiviseret og har i farten nedsænket vores identitet i glemselens grav. Dette overbevisningssvind skaber tumult, junglelov i byerne, halvhjertede, indsnævrede mennesker, der mener, at universet kredser om dem.