Identitet og køn

"Moræne"

Med tanke på titlen kunne man anskue Asps nye digtsamling som aflejringer, det, der er tilbage, når noget har fjernet sig. "Moræne" er inddelt i tre afsnit, der henholdsvis består af fem digte, et prosastykke og en monolog. Digtene kredser om familie, identitet og køn med afstikkere til samfund og klima, mens prosastykket, der kaldes "Sisyfos; idiot", er en tre sider lang overvejelse over forholdet mellem hukommelse og mening, der er struktureret over teksten "Ja, jeg ville gerne have en fuldstændig hukommelse.", der indleder hvert nyt afsnit. Men måske er teksten også en kommentar til Nietzsche, der i "Historiens nytte" fremlagde tanken om, at vi er nødt til at kunne glemme, for at kunne leve. I hvert fald giver Asps titel til prosastykket mening i den sammenhæng: at den, der har en fuldstændig hukommelse, den, der ikke kan glemme, han/hun er fanget i et absurd spil af gentagelse. Endelig er der til sidst en monolog, der minder om en associativ dans af og til med mytiske billeder som her: "i kalken fyldt med rødbedesaft drypper hun sit højre bryst og ser flygtigt ind i ravnens sorte øje, der hviler på hendes. // forsigtigt." Sammenkoblingen af den hverdagslige rødbedesaft med brystet og ravnens sorte øje spænder sansningen op mod en religiøs/mystisk overskridelse med undertoner af naturtilbedelse. Ellers tenderer stykket en vis kynisme, som når oldingen foragter sin krop, der ikke vil lystre og umiddelbart efter klippes der til "savl på barnets kind." Således uddyber de to billeder hinanden og siger noget om menneskets eksistens. Tilbage ved digtene i første afsnit sker der nogle spændende spring mellem surreelle billeddannelser, som "en tanke der står stille i et glas vand" og senere i samme digt kønspolitiske eller feministiske overvejelser (måske en misforståelse fra min side, der bunder i, at Asp trods alt ikke bare er en anonym (jf. tanken om forfatterens død) forfatter(inde), men også er kvinde), der egentlig også flirter med en vis surrealisme: "jeg tager køddragten på og kønsdragten" … jeget er nemlig ikke noget stabilt, men som andet tøjeri noget, der dikteres gennem diverse moder. Perspektiverende kunne man i forlængelse heraf spørge, hvilke børn, hvilke kvinder, ja, hvilke mænd - er det samfundet vil have? Overordnet set er Asps nye udspil godt og skarpt formuleret med nogle billeddannelser, der gnaver sig gennem hjernebarken og ind i den elektriske masse af fedt. Selvom det er et kort hefte, udfolder det sig i tiden - og bliver noget meget større. Christian Stokbro Karlsen kultur@nordjyske.dk Lene Asp: "Moræne" 22 sider, 60 kr. EAH After Hand