Identitet og kontinuitet

"Kig på damen"

Dødsensalvorlige og bittert komiske noveller, mener vor anmelder. Forside af bogen

Dødsensalvorlige og bittert komiske noveller, mener vor anmelder. Forside af bogen

Der skete i renæssancen noget afgørende for menneskets forhold til omgivelserne, for hvor før mennesket var tilforladeligt hjemme i en overskuelig verden med jorden i centrum, blev verden nu pludselig uden grænser. Derfor blev individet nu centrum. Før var verden et udtryk for det guddommelige, nu blev den skabt af det iagttagende individ. Det fik konsekvenser, for pludselig blev alt omkring individet til objekter. Denne objekttanke går igen i Jens Peter Kaj Jensens novellesamling. Fortælleren er oftest et jeg, der henvender sig til et du. Denne fortæller er i centrum på mere end én måde, for han/hun er mest interesseret i, hvad andre mener og tænker om ham/hende. Derfor kaster han sin bevidsthed ud og søger at aflæse, hvad andre mener, men i virkeligheden aflæser han kun, hvad han selv har indlæst. Det er harsk og benhård læsning, og den kan blive lidt triviel læsning i det lange løb, men fordi Jens Peter Kaj Jensen er en glimrende sprogbruger, hænger man på, og fordi der er i hvert fald tre noveller, som viser hans store evner som fortæller, nemlig polterabendfortællingen "Store Mogens","Venner" og "Flyveskalle mod åben dør". Med skiftet i renæssancen ændres menneskets identitet. Det står pludselig i centrum, og "Venner" handler om identitet: og identitetstab: fortælleren udgiver sig for lyriker, skønt han reelt har tilegnet sig digtene gennem litterært tyveri. På en oplæsningsaften går alt i sort for ham, og den virkelige digter læser digtet "Strudsen" op: "Du tager den tilbage, så jeg ved den er din." "Flyveskalle mod åben dør" er en selvdestruktiv novelle om en kvinde, der vil gøre alt for at blive centrum i andres bevidsthed, koste hvad det vil: I novellen blandes det destruktive med vild, hård sex. For hende er verden faktisk navnløs. Hun føler sig uden identitet, føler tomheden, og alt omkring hende bliver til upersonlige ting. Hun søger da at få bekræftet sin identitet gennem samtale med sin mor, og her dukker et ganske andet menneske op. Der er kort sagt ingen kontinuitet i hendes tilværelse, og derfor bliver hendes tilværelse absurd. Det er noveller, der på én gang er dødsensalvorlige og bittert komiske. Jens Henneberg kultur@nordjyske.dk Jens Peter Kaj Jensen: "Kig på damen" 143 sider, 199 kr., Gyldendal