Ideologi afgør sag om ældres frie valg LIBERALE: - Udbydere skal kunne lægge billet ind på enkelt hjemmepleje-distrikt

JAMMERBUGT:Det var ideologiernes indtogsmarch, der afsluttede kommunalbestyrelsens timelange debat om fritvalgs-leverandører af pleje og rengøring til ældre i Jammerbugt Kommune. Budgetforligsparterne 15 medlemmer fra Venstre, Dansk Folkeparti og Borgerlisten, vedtog, at det er bedre at en leverandør kan byde ind på et enkelt af kommunes syv hjemmeplejedistrikter, end at det kræves, at der skal bydes på hele kommunens område. - I tager mere hensyn til firmaerne end til borgerne. Hvorfor skal borgerne ikke stilles end? Jeg troede, I gik ind for harmonisering, lød det syrligt fra Erik Ingerslev (SF). Kim Bennike (DF) fastslog, at hvis man forlanger, at der skal bydes på hele kommunen, vil der slet ikke være interesserede udbydere, og han blev suppleret af Chr. Hem (V). - Det bedste ville selvfølgelig være, at nogen vil byde ind på hele kommunen, men det er urealistisk. Det her er den næstbedste løsning, sagde han. Gunhild Bach Nielsen (Rad) advarede om, at kommunen kommer i klemme, når de private udbydere tager sig af de attraktive tætbefolkede byområder, og kommunen står tilbage med de mindre attraktive landområder, som er dyrere at servicere. - Det har vi slet ikke råd til. Prisniveauet skal jo være det samme overalt, mindede hun om. - Hvem kommer til at betale de private firmaers profit, spurgte Eva Rytter (S). Borgmester Mogens Gade (V) konstaterede, at når man ikke kan få den bedste løsning - som alle var enige om er et lige og frit valg af serviceydelser for alle ældre i hele kommunen - må man nøjes med den næstbedste.