EMNER

Ideologi frem for fornuft

Studerende skal til eksamen hver for sig. Basta. Det blev endnu engang resultatet, da Folketinget behandlede et forslag fra oppositionen om at give universiteterne og andre uddannelsesinstitutioner mulighed for at anvende gruppeeksamen.

Dermed sad regeringspartierne og Dansk Folkeparti igen et massivt ønske fra studerende, fagfolk og erhvervslivet overhørig. Argumentet var som sædvanligt, at de studerende skal have en individuel bedømmelse - men det krævede ikke mange minutters læsning af oppositionens beslutningsforslag for at konstatere, at det ønsker oppositionen også. Argumentet er med andre ord falsk. Oprindeligt kunne regeringen mønstre en vis støtte fra erhvervslivet for sit forbud, men den er smuldret. Dansk Erhverv mener, at danske uddannelsesinstitutioner skal have lov selv at vælge eksamensform. Og fra især ingeniørkredse, der om nogen kender arbejdsformen og resultaterne på Aalborg Universitet, som har anvendt gruppeeksamen i vid udstrækning, har opbakningen været fuldtonet. Men intet gør indtryk på undervisningsminister Bertel Haarder. Striden handler nemlig ikke et øjeblik om argumenter - den handler om ideologi. Gruppeeksamen symboliserer for Bertel Haarder og ligesindede alt det, de forbinder med 70¿ernes og 80¿ernes ideologi: Gruppearbejde og rundkreds. At gruppearbejde er blevet til projektarbejde, og at arbejdsformen har bredt sig til store dele af erhvervslivet, det overser modstanderne uden problemer. Derfor skal studerende ikke have mulighed for at gå til en eksamen, der afspejler moderne undervisning og moderne arbejdsliv. Det skal foregå som i gamle dage med en overfladisk kradsen i emnerne, hvor ingen bliver spurgt i dybden, for det levner de 25 minutter ikke tid til. Gruppeeksamen gav i stedet mulighed for en faglig fordybelse. Censorerne havde samtidig langt bedre mulighed for at gennemskue, hvor de studerende havde mangler i deres viden og forståelse, når der var tid til at bore i delemner. Oppositionen havde håbet at sikre et flertal, fordi to Venstre-politikere, begge valgt i Nordjylland, før valget talte for at genindføre muligheden for gruppeeksamen. Men begge valgte at følge partilinjen. Det må blive et spørgsmål mellem dem, deres samvittighed - og deres vælgere.