Ideologi - sund fornuft

Tak til de to høje herrer i Socialdemokratiet - Hr. Jørgen Hellum og Hr. Ole Stavad - for at kommentere mit indlæg til føljetonen omkring madservice i Jammerbugten.

Jeg må dog konstatere, at man bevidst eller ubevidst ikke helt holder sig til sandheden. Venstre har netop ikke ændret holdning i det svære spørgsmål omkring madservicen. Nej, for os har udbud hele tiden været en mulighed. Vi må så sande, at vi synes vi fik et godt tilbud, da vi kunne få etableret et nyt fælleskøkken i Pandrup. Da forudsætningerne så bliver ændret radikalt, ja er det så ikke lovligt at man tager alle mulighederne op til overvejelser igen? Det mener jeg det må være. Det kan da på ingen måde være uansvarligt! At Hr. Jørgen Hellum så ikke mener, at have hørt jeg har ytret ønske om at man kan lave mad på plejecentrene, så så må jeg henlede Hr. Hellums hukommelse på, at det netop var Venstre der ønskede sagen drøftet i Kommunalbestyrelsen og netop fik protokuleret at de plejecentre der ønsker at lave mad selv – helt eller delvist skal ha"muligheden derfor. At vi ønsker det i udbud, skal vel heller ikke laves til en ”gidselaffære”. Når Hr. Stavad helt bevidst, for han er jo en forstandig Herre, skriver at vi ønsker det privatiseret ved at sende det i udbud, ja, så kan jeg jo kun tænke, at det netop er for at skabe uro han skriver sådan. Ja, det kan godt være det bliver et privat firma der vinder udbudet, men det kan altså ligeså godt være en offentlig myndighed. Jeg må igen fastslå, at et udbud er jo netop ikke lig med en privat udlicitering. Udbuddet skal jo netop laves for at vise, hvem der kan lave mad bedst og billigst. Her må jeg igen slå fast at vores køkken naturligvis har muligheden for at byde ind på opgaven. De tal vi er blevet præsenteret for, må vel kunne danne udgangspunkt for de beregninger der skal laves til et udbud. Desuden må sige, at jeg synes, man fra den ”socialdemokratiske lejr”, udstiller de private virksomheder som jeg altså må konkludere at vi har rigtig meget brug for, også i jammerbugt Kommune, for at hjulene skal dreje. Jeg synes da ikke, jeg kan påpege, at vi har store problemer med de private leverandører vi bruger i dag. Uden de private virksomheder, var vi nu nok ikke den kommune i udvikling, som vi rent faktisk er. Ideologi er godt at have, men jeg mener nu at man kommer længst med sund fornuft – det vil vi fortsat arbejde efter! Vi er jo nogle der dagligt prøver at finde de bedste løsninger for vore medborgere. Derfor synes jeg, at vi nu skal bruge vores energi på at arbejde positivt og konskruktivt med de mange andre opgaver, som jeg tror vores borgere forventer vi arbejder med. Af Helle Bak Andreasen, Kirkegade 32, Brovst, medlem af socialudvalget (V)