EMNER

Ideologien sejrede

KØBENHAVN:De ideologiske hensyn sejrede over de samfundsøkonomiske, da regeringen i 2003 ligestillede den private og den kollektive læplantning i Danmark. Det skete med en bekendtgørelse fra Fødevareministeriet i 2003. Fuldmægtig Poul Hoffmann fra ministeriets miljø- og økologikontor forklarer: - Ministeren ønskede med en ligestilling af ansøgerne, en forskellighed i læplantningen, så også de små gartnere kunne få lejlighed til at byde ind med leverancer. Dermed var der tale om en ideologisk betinget omlægning af støtteordningen - et ønske om liberalisering til gavn for det frie initiativ og de mindre gartnere, siger Poul Hoffmann. Ministeriet er opmærksom på, at de individuelle projekter må vurderes at være mere omkostningstunge end de kollektive projekter, som udføres af lokale læplantningslaug. - Men det er en afvejning af det ideologiske hensyn overfor hensynet til økonomi og effektivitet, siger han. Poul Hoffmann formoder dog, at kritikken fra Vendsyssel vil blive taget op af ministeren. Den kollektive læplantning foretages så vidt muligt ud fra en overordnet, langsigtet plan, som sikrer sammenhængende læbælter og må dermed antages for de samme offentlige støttekroner at give en større klimaforbedrende effekt på sin egn, end de spredte, individuelle plantninger. Poul Hoffmann vurderer, at det nok må være sådan, men han er ikke bekendt med, at der i nyere tid er foretaget analyser, som kan bekræfte det.