Ideologisk stillingskrig

LEDER At miljøministeren lægger op til at udsætte miljømål i 12 år har skabt...

Kampen om fremtiden for dansk landbrug har endnu engang fået lov til at udvikle sig til en politisk-ideologisk stillingskrig med landbrugets organisationer og VK-regeringen på den ene side og natur- og miljøorganisationerne og den politiske opposition på den anden. Men hvordan kan det næsten være anderledes, når samtlige politikere er blevet kastet ud i en meget lang valgkamp, der strengt taget ikke er nogen valgkamp, før statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) trykker på knappen? At miljøminister Karen Ellemann (V) nu lægger op til at give dansk landbrug yderligere 12 år til at få reduceret udvaskningen af kvælstof fra landbruget med 19.000 ton, så dette arbejde først skal være færdigt i 2027 mod nu 2015, er i hvert fald blevet udlagt som led i VK-regeringens valgkamp, mens ministeren og regeringen har peget på, at det alene handler om at sikre arbejdspladser i et kriseramt og dybt forgældet landbrug - og blandt meget andet hindre, at endnu mere af den danske svineproduktion rykker ud af landet. På sin side hæfter Dansk Naturfredningsforening sig ved, at Danmark i forvejen er det mest intensivt dyrkede land i verden, og hvis arbejdet med at reducere udvaskningen af kvælstof får lov til at trække ud i yderligere 12 år, vil det være i strid med EU-regler og dermed en sag for EU-domstolen. Danmark er med andre ord igen havnet i den situation, som erhvervs- og produktions-effektive lande kender alt for godt: Hvad vejer tungest? Arbejdspladser midt i en alvorlig krisetid - eller det overordnede hensyn til en sårbar natur? Løsningen ligger ikke lige for, og man kunne godt, som folketingsmedlem Flemming Møller Mortensen (S) gør i dagens avis, ønske sig, at landbrug og miljøorganisationer satte sig sammen for at blive enige om, hvilken vej man skal følge, men det kan næppe lade sig gøre midt i en politisk-ideologisk stillingskrig, der næsten mest af alt skriger på nøjagtige tal og uhildede beregninger for, hvad konsekvensen af at udskyde miljømål i 12 år egentlig vil være.