Aalborg

Ideudvikling blandt giraffer og pingviner

AALBORG:Undervisning i at være innovativ, nytænkende og anderledes er et af emnerne på de fleste af de toårige uddannelser på Nordjyllands Erhvervsakademi. For også at gøre undervisningen innovativ og anderledes flytter tre forskellige uddannelser i dag klasselokalet ud i Aalborg Zoo. Her skal der arbejdes med det at få ideer, bearbejde dem og til sidst præsentere dem for et dommerpanel. Det er over 110 studerende fra så forskellige uddannelser som designteknolog, datamatiker og elinstallatør, der for en dag skal arbejde med nogle problemer som Aalborg Zoo har opstillet. Under sloganet ”Tænk det utænkelige” skal de studerende, ud over at lære noget om at udvikle idéer, også lære at arbejde sammen med andre med en helt anden baggrund og faglig profil. De studerende danner grupper på tværs af uddannelserne, og skal i løbet af dagen udvikle nogle idéer til løsning af de opstillede problemer. Undervejs vil underviserne give korte teoretiske oplæg samt nogle praktiske metoder til at komme videre. Til at bedømme idéerne er der nedsat en dommerkomite som består af Formidler Morten Smetana fra Aalborg Zoo, chefredaktør Ulrik Haagerup fra Nordjyske Stiftstidende og direktør Michael Johansson fra Nordjyllands Erhvervsakademi.