idlæringens skyld

For indlæringens skyld Adskillige byrådspolitikere står i kø for at afvise forlydender om, at den rullende skolestart fra årsskiftet på skolerne i Nibe og Bislev har noget som helst at gøre med at spare penge til børnepasning. Den rullende skolestart medfører, at børn kort tid efter, de er fyldt seks år, kan starte i 1. klasse frem for at gå i børnehaveklasse. Ordningen indføres samtidig med, at presset på tilflytterbyen Nibes daginstitutioner vokser i en sådan grad, at en del børn i øjeblikket skal passes ude på landet, hvor der er ledig kapaitet. - Den rullende skolestart bliver indført for at styrke indlæringen, hæve det faglige niveau. Vi har ikke på noget tidspunkt skænket besparelser en eneste tanke, forsikrer formand for børne- og kulturudvalget, Jack Jensen (V). Socialdemokraternes Bjarne Laursen, inspektør på Bislev Skole, er enig. - Lokalt er den rullende skolestart er i al beskedenhed en opfindelse fra Bislev.