Idræts- og kulturcenterbyggeri holder tidsplanen

Tøm­rer Hen­ning Jør­gen­sen, Bejst­rup Tøm­rer- & Sned­ker­for­ret­ning, kas­ter den af­gø­ren­de sten mod flas­ken i rej­se­gil­de­kran­sen.

Tøm­rer Hen­ning Jør­gen­sen, Bejst­rup Tøm­rer- & Sned­ker­for­ret­ning, kas­ter den af­gø­ren­de sten mod flas­ken i rej­se­gil­de­kran­sen.

ARENTSMINDE:Arentsminde Kulturcenter, der er i gang med en udbygning af AIF¿s klubfaciliteter på Langeslund Skole, har holdt rejsegilde på udbygningen, som omfatter flere omklædningsrum, dommerrum og mødelokale. Rejsegildet blev markeret med en lille uformel sammenkomst med repræsentanter fra de forskellige involverede parter, bl.a. KS Arkitekter, ingeniørfirmaet Brix & Kamp, murerfirmaet Fun Byg samt Bejstrup Tømrer- & Snedkerforretning. Herudover deltog medlemmer af bestyrelsen i Arentsminde Kulturcenter. Sammenkomsten blev indledt med, at der traditionen tro blev kastet sten efter en flaske ophængt i rejsegildekransen. Flasken blev knust af en sten kastet af tømrer Henning Jørgensen, en præstation, der indbragte ham en halv flaske Rød Aalborg. Derefter blev der budt på kaffe, rundstykker og wienerbrød. Under kaffen kunne Hans Munkholt Kristensen, KS Arkitekter, på en forespørgsel fra bestyrelsen svare bekræftende på, at tidsplanen holdes. Det indebærer, at byggeriet står færdigt i sidste halvdel af december med en forventet indvielse i begyndelsen af januar 2008. jd