Idrætsforening godt kørende

EMNER 20. marts 2007 05:00

Havnens 40 års jubilæumbliver årets største aktivitet i HIF HANSTHOLM: 2006 blev et godt men drøjt år for HIF, Hanstholm Idrætsforening, med masser af aktiviteter, hvor medlemmer af idrætsforeningen stillede deres arbejdskraft til rådighed for at tjene penge til foreningskassen - penge der kommer de forskellige afdelinger under HIF til gavn og glæde. Ud over den årlige basar sammen med spejderne, der hjembringer et overskud på mellem 110.000-140,000 kroner til deling, var HIF sidste år stærkt indblandet i afviklingen af Hanstholm Skoles 40 års jubilæum, og den indsats gav idrætsforeningen en indtægt på 116.000 kroner. Derudover var idrætsforeningen også involveret i Garantfest samt Thy Marked. De mange penge som blev tjent ind, betyder at idrætsforeningen i sin hovedkasse har en egenkapital på 256.000 kroner, og det vel at mærke efter at der i 2006 blev taget 200.000 kroner ud til investeringer i de forskellige afdelinger, bl.a. fik badmintonafdelingen midler til indkøb af nye dommerstole, gymnastikafdelingen til anskaffelse af specielle måtter ligesom klubhuset og andre afdelinger fik midler til opfyldelse af diverse ønsker. HIF har netop afviklet sin årlige generalforsamling, der blev afviklet lidt atypisk, idet det var Ejner Frøkjær, foreningens nye formand fra årsskiftet, der gennemgik bestyrelsens beretning på vegne af den tidligere formand, Finn Brogaard, som flyttede fra området sidste sommer. Ejner Frøkjær blev på en ekstraordinær generalforsamling i november valgt til ny for mand fra årsskiftet. Havnefest Dette års store opgave for HIF, ud over den årlige basar, bliver afviklingen af Hanstholm Havns 40 års jubilæum til september, som sker i samarbejde med bl.a. havnen, Lions Teutonia, Rotary, fiskeauktionen og havneforum. Det bliver HIF, der skal trække i trådene og Ejner Frøkjær roste bestyrelsen for at have taget opgaven på sig. Efter aftale bliver det idrætsforeningen, som scorer hele overskuddet, men det bliver også en stor opgave, som vil involvere mange mennesker. De første forberedelser til festen er i gang, der er truffet aftale om den musikalske underholdning, det er den tidligere bestyrelse, der har sørget for det, men derudover er der masser af andre ting, der skal arrangeres og bygges op, så det bliver en god fest for både børn og voksne. Hanstholm Idrætsforening har mellem 700 og 750 aktivitetsmedlemmer, og da nogle er medlem af flere afdelinger, skyder Ejner Frøkjær på, at det samlede antal medlemmer ligger på omkring 500. I sine velmagtsdage var HIF op på over 1000 aktivitetsmedlemmer, men Ejner Frøkjær peger på små ungdomsårgange som årsag til at antallet er faldet. @Byli.9.special.bund:Af Ulla Scharff Christiansen ulla.scharff@nordjyske.dk

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...