Brønderslev

Idrætsforening i alvorlig pladsnød

Ø. BRØNDERSLEV: Ø. Brønderslev Idrætsforening er i alvorlig pladsnød. Det konkluderede klubbens formand, Jan Hansen, på generalforsamlingen. - Rammerne er ved at være for små. Vi er en klub med mange medlemmer, og der kommer flere. Det kræver større rammer. Jeg tror på, at vi i 2004 vil tage det første spadestik til den udvidelse, der er påkrævet. Vi er for tiden ved at renovere baneanlægget. Det blev en sen igangsætning, og det skyldes den sene tilkendegivelse fra kommunen. Det løser sig, når vejret bliver bedre, så vi kan komme videre. - Samarbejdet med hallen har været tæt og godt i den forgangne sæson. Jeg håber, det vil fortsætte ind i fremtiden, idet vi har de samme interesser, nemlig byens borgere og vore idrætsudøvere. - Idrætten i ØBI har det godt. Der er opnået mange flotte resultater, men der også et godt socialt liv. Det skyldes en stor indsats fra trænere og ledere. De bruger mange timer her i klubben, og det er vi glade for. Jeg håber, man i de tider, hvor tingene er træls, vil kigge tilbage på de positive oplevelser, for så får man gejsten igen. - I udvalgene arbejdes der på at udvikle idrætten og oplevelserne for børnene. Det kræver en stor indsats at lave noget ud over det sædvanlige - det mener jeg er lykkedes i flere tilfælde - til stor glæde for vores børn. Det kan kun lade sig gøre, hvis de andre ting er på plads, og jeg mener, det er vigtigt at udvikle. Hvis man ikke udvikler, afvikler man. Derfor er det vigtigt, at der er opbakning fra forældre, og at man hjælper hinanden på tværs i afdelingerne, udtalte Jan Hansen. - Jeg har selv været en del af trænerteamet både i fodbold og her senest i håndbold, ligesom jeg har hjulpet lidt i gymnastik. Det har givet et godt indtryk af, hvordan foreningen virker, set fra trænerhøjde. Det gør, at man bedre kan forstå de sørgsmål, der rejses. Jan Hansen opfordrede trænere i fremtiden at deltage i kurser, idet det er med til at give ny inspiration. - Trænerne i klubben er jo dem, som udøverne læner sig opad. I klubben har man udarbejdet koncepter for idrætten og det administrative arbejde - en positiv udvikling, for så er vi bedre rustet til fremtiden. Festudvalget har igen i år 2002 lavet fester til glæde for mange. Økonomisk har de været med til at tilføre klubben en pæn sum penge. - Det er penge, vi ikke kan undvære, så det er vi glade for, og vi håber, gejsten er der til at fortsætte og udvikle festerne til gavn for kunderne, bemærkede Jan Hansen. Han glædede sig over, at klubben fik de længe ventede stole op inde i hallen. - Investeringen i projektet har været stor, men en udregning over de fem år, kontrakterne løber, viser, det en god forretning for klubben. Ydermere er det blevet en pænere og mere indbydende hal at komme ind i. Et cykelsponsorløb blev det også til, et arrangement, der blev afviklet i september. Der var pæn opbakning, og økonomisk indbragte det 24.000 kr., hvoraf halvdelen gik til renovering af Den Runde Pavillon.