Idrætsforening og hal går sammen om byggeri

Kommunen giver tilskud så Onsildhallen nu får en tilbygning

HOBRO:Onsild Idrætsforening har længe haft behov for omklædningsrum til foreningens fodboldafdeling. De har faktisk også for et par år siden fået kommunens tilsagn om et økonomisk tilskud til et sådan byggeri, men af forskellige grunde er byggeriet ikke kommet videre. Men nu sker der noget, for bestyrelsen for Onsild Idrætsforening har stukket hovederne sammen med bestyrelsen for Onsildhallen, og de vil nu lave et fælles byggeprojekt, som blandt andet omfatter nye omklædningsrum. Derfor har Onsild Idrætsforening søgt Børne- og Kulturudvalget om lov til at bruge de penge, som de én gang har fået bevilget, men altså endnu ikke har brugt, til det fælles byggeprojekt. - Vi synes, det er positivt, at de nu lander projektet på denne måde, og det glæder os for begge parter, erklærer formanden for Børne- og Kulturudvalget, Jan Hviid, som kan meddele, at udvalget indstiller, at pengene bliver brugt til det fælles byggeprojekt. - Men vi bliver nødt til lige at behandle det i byrådet for pengene er jo i første omgang givet til Onsild Idrætsforening, og de skal overføres til Onsildhallen. Men jeg regner med, at det kun er en formalitet, siger Jan Hviid. Det fælles byggeprojekt, som skal være en tilbygning til Onsildhallen, vil ikke kun løse det akutte problem med manglende omklædningsrum til fodboldafdelingen. Den nye bygning vil også give et samlingsrum, møderum og to omklædningsrum for alle medlemmer herunder også for gymnastik- og badmintonafdelingen. Lokale håndværkere har givet tilbud på, hvad et sådan byggeri vil koste, og Onsild Idrætsforening regner med, at de samlede anlægsudgifter bliver på 1.259.000 kroner. Fra kommunen bliver der givet et tilskud på 500.000 kroner. Resten af beløbet regner idrætsforeningens og Onsildhallens bestyrelser med at finansiere ved et borgerlån på 400.000 kroner samt et rentefrit 10-årigt lån hos DGI. Idrætsforeningen håber iøvrigt på at flere af deres medlemmer giver en frivillig hånd med, og på den måde kan udgifterne også reduceres. Johnny Kræmer Jensen, som sidder i begge bestyrelser, er naturligt nok godt tilfreds med børne- og kulturudvalgets indstilling. - Nu bliver næste skridt, at der bliver indkaldt til et fælles møde i januar mellem Onsild Idrætsforening og Onsildhallen, hvor vi blandt andet skal snakke om hvilke betingelser Onsild Idrætsforening skal have i hallen fremover, siger han.