Idrætsforeningen PSI fylder 40 år

Jubilæumsgaven er et nyt klubhus, der indvies i morgen

SERRITSLEV:10 formænd har der været i Idrætsforeningen PSI, Serritslev, i de 40 år, foreningen har eksisteret. 11. februar 1964 blev der indkaldt til ekstra generalforsamlinger i Serritslev IF og Poulstrup IF. Eneste punkt på dagsordenen var sammenlægning af de to foreninger. På begge generalforsamlinger blev sammenlægningen vedtaget med stor majoritet. I Poulstrup stemte alle de fremmødte medlemmer for en sammenlægning. I Serritslev var var der ét enkelt medlem, der stemte imod, mens de øvrige gik ind for sammenlægningen. Den stiftende generalforsamling i den nye forening blev holdt 20. februar 1964, og her blev det bestemt, at foreningen navn skulle være Poulstrup-Serritslev Idrætsforening. - PSI levede under meget beskedne forhold de første mange år. Fodboldspillerne rådede ganske vist over gode baneforhold, med baner både i Poulstrup og Serritslev. Stadion i Serritslev vart på det tidspunkt et af de flotteste og mest velplejede i hele Vendsyssel., og på træningsbanen i Serritslev blev der i 1967 indviet et nyt lysanlæg, fortæller klubbens formand, Steen Pedersen. I 1981 blev stiftet en konkurrerende klub, Poulstrup/Vrejlev 81. Med en ny klub i området kneb det efterhånden med rekruteringen af nye medlemmer fra Poulstrup-området. Efterhånden bestod PSI kun af medlemmer fra Serritslev, med undtagelse af ganske få seniormedlemmer. I 1992 flyttede PSI sin hjemadresse til Brønderslev Kommune. 5. august 1992 fik PSI’s bestyrelse på en ekstra generalforsamling medlemmernes bemyndigelse til at sælge klubhuset i Poulstrup. Klubben har en række aktiviteter på programmet - fodbold, gymnastik, badminton med mere. I februar 1982 blev oprettet en støtteforening for PSI, nemlig PSI’s Venner. Formålet med støtteforeningen var at støtte PSI økonomisk. I maj 1993 besluttedes det at opløse foreningen. Formændene gennem årene har været: Jens Aage Christensen, Poulstrup, 1964-65, Poul Pedersen, Poulstrup, 1968-1971, Jens Aage Christensen, Poulstrup, 1972, Gustav Iversen, Serritslev, 1973-1976, Børge Møller Jensen, Serritslev, 1977, Thøger Holm, Serritslev, 1978-1991, Jørn Juul Pedersen, Serritslev, 1992, Søren Bisgård, Serritslev 1993-1999, Birgitte Josefsen, Serritslev, 2000 og siden 2000 har Steen Pedersen, Serritslev, været formand. Bestyrelsen består i dag af Steen Pedersen, Birgitte Josefsen (næstformand), Morten Jensen (kasserer), Susanne Hansen (sekretær), Pia Christensen (gymnastik), Leif Christensen (fodboldungdom), Morten Larsen (fodbold - senior) samt Jytte Pedersen (badminton). Jubilæet markeres med en reception i morgen, hvor også det ny klubhus indvies.