Idrætsforeninger griber bolden

De lokale idrætsforeninger og hallen vil bidrage positivt til unge flygtninges ophold i Vestervig.

repræsentanter fra de fleste idrætsforeninger og klubber i Vestervig-Agger var mødt frem for at drøfte, hvad fritidsområdet kan bidrage med i forhold til de unge uledsagede flygtninge i teenage-alderen, der vil komme til at tilbringe nogle måneder i Vestervig. Foto: Peter Mørk

repræsentanter fra de fleste idrætsforeninger og klubber i Vestervig-Agger var mødt frem for at drøfte, hvad fritidsområdet kan bidrage med i forhold til de unge uledsagede flygtninge i teenage-alderen, der vil komme til at tilbringe nogle måneder i Vestervig. Foto: Peter Mørk

Thisted Kommunes fritidschef Niels Jeppesen havde i går inviteret de lokale foreninger i Vestervig-Agger-området til et møde om, hvorvidt de ville hjælpe med at skabe aktiviteter for de unge, der fra 1. marts kommer til at bo i det nye asylcenter i Vestervig. 16 repræsentanter fra de lokale klubber og hallen mødte op. - Vi er meget positive, men vi står også lidt famlende overfor, hvordan vi griber det an. Er der slet ingen erfaringer at trække på andre steder fra i landet?, lød det fra håndboldklubbens Berit Holtebo. Niels Jeppesen forklarede, at Thisted Kommune er den første i landet, der binder an med at drive et asylcenter for unge. Derfor står mulighederne åbne. Asylansøgerne vil være unge teenagere, der skal være i Vestervig fire-fem måneder, før der kommer nye til. Derfor kan kontakten ikke blive specielt personlig. Frem for alt drejer det sig om, at de skal føle sig velkomne. Poul Heinrich Lund Madsen fra badmintonklubben foreslog, at man laver en slags idrætsdag, hvor de unge fra asylcentret kan komme og prøve nogle forskellige ting - a la skoleidræt. Det kræver blot, at der er et par instruktører fra forskellige foreninger, der melder sig. Samt at medarbejdere fra asylcentret medvirker. Andre talte mere for at få de unge asylansøgere draget ind i de enkelte klubber i forbindelse med træningen. - Dér, hvor vi som foreninger kan bidrage med noget, er, hvis de kan være med i de aktiviteter, vi ellers har. De får ingen fornemmelse af håndbold, hvis de ikke er med, lød det fra Lene Larsen, håndboldklubben. Poul Heinrich Lund Madsen mente, at det er vigtigt med en bred aktivitetsdag fra begyndelsen - også for at "få dem introduceret til vore egne børn". - Det synes jeg er en rigtig god idé. Det skal vi arbejde videre på, sagde John Christensen, formand for Vestervig-Agger Idrætsforening (fodbold). Ole Olsen fra KFUM-spejderne mente, at man skulle passe på ikke "at sætte overliggeren for højt".