Velgørenhed

Idrætsforeninger har sværere ved at finde frivillige

En stresset hverdag får forældre til at fravælge det frivillige arbejde i idrætsklubber

HADSUND:Det bliver mere og mere vanskeligt at finde personer, der vil lave et stykke ulønnet arbejde i børn og unges klubber og foreninger. Sådan lyder det fra en leder og en formand, der ofte kæmper en sej kamp med at få ledere og trænere til deres klubber. - Frivillig og ulønnet arbejde har ikke den gyldne klang længere, siger Kurt Baisgaard, der selv er leder i ASV. I ASV's fodboldafdeling har manglen været så kritisk, at klubben via avisen klagede sin nød til forældrene og indkaldte til krisemøde i den forgangne uge. Klubben manglede ni personer til at give en hånd med på de forskellige hold. Dårlig samvittighed Heldigvis dukkede 30 forældre og andre interesserede op til mødet, og efter en times tid var rollerne fordelt. - Vi fik nogle gode diskussioner, og alle var positive. De var meget forstående over for problemet, siger Kurt Baisgaard, der tror, at det har hjulpet at appellere til deres dårlige samvittighed. Klubben giver udtryk for, at det ikke svært at finde nogle timer hver uge, hvor man kan stå til rådighed for barnets forening eller klub, selv om man som forælder har en travl hverdag. Kurt Baisgaard har været involveret i ASV i mange år, og han synes, at problemet med at finde frivillige bliver værre. - De undskylder sig med, at de har enormt travlt og er stressede i hverdagen. De siger, at de har tre små børn og derfor ikke har tid til det nu, men vil gøre det, når børnene bliver ældre. Men vi ved godt, at når børnene ikke længere dyrker sport, vil forældrene heller ikke deltage i klublivet, siger lederen, der føler, at folk er blevet mere egoistiske og ikke har meget offervilje. Stof til eftertanke Klubben har også selv fået noget at tænke på efter mødet med forældrene. Mange af dem følte sig usikre på, hvad det egentlig var, klubben ville have dem til at gøre. - Det har givet os stof til eftertanke. Vi skal være bedre til at forklare, hvad vi ønsker af dem og få dem til at forstå, at det ikke er så svært, som de tror. Han mener, det er nødvendigt at få de forskellige poster delt ud, så det ikke kun er én, der står med hele ansvaret for trøjer, træning, kampsedler og kørsel. Fodboldafdelingen har nu 45 trænere, holdledere og udvalgsmedlemmer tilknyttet, og det er stort antal sammenlignet med andre klubber på samme størrelse, fortæller Kurt Baisgaard. - Vi er vant til et utrolig højt aktivitetsniveau med tre til fire ledere på hvert hold. Travl hverdag Hadsund Boldklub, der har over 500 medlemmer, kan nikke genkendende til frivilligkrisen i naboklubben. - Jeg kan sagtens følge dem. Det er blevet sværere i de senere år at få fat på folk, siger Thorkild Løkke, der er formand for HB. Han ser flere grunde til problemet. Først og fremmest mener han, det skyldes, at forældrene også er involveret i forældrebestyrelser på skoler og børnehaver. - Det har suget en stor del af forældrene væk fra de traditionelle idrætter og over i arbejdet i de offentlige institutioner. Ifølge formanden er det specielt aldersgruppen mellem 30 og 40 år, der er forsvundet fra klubben. De har travlt med arbejde og karriere og har ikke de ressourcer og den "drive", som den generation tidligere havde. - Vi lever i en verden, hvor alting bliver speedet op, og for nogle er det livskvalitet at arbejde 15 timer dagligt for at få penge til et sommerhus. En anden grund er ifølge Thorkild Løkke, at mange virksomheder ikke påskønner at have en medarbejder, der bruger sin fritid på frivilligt arbejde, og at arbejdsgiverne hellere vil have ansatte, der står til rådighed 24 timer i døgnet. Han erkender ligesom Kurt Baisgaard, at klubben ikke er god nok til at fortælle folk, hvad de skal, og at nogle af dem måske bliver skræmte, når de ser, hvor meget tid nogle af de frivillige bruger på klubarbejde. Han understreger, at HB har behov for hjælp på flere nivauer, og at der er plads til alle. - Vi skal fortælle dem, at der er flest gode timer ved at være frivillig, siger formanden i HB, der har omkring 70 trænere, ledere og bestyrelsesmedlemmer.