Idrætsforeninger sætter sig på tværs

Borgermødet om idrætsprojektet bar præg af tvivl, kritik og en hel del uvilje

HJØRRING:- Jeg er personligt skuffet over, at så mange idrætsforeninger vender tommelfingeren nedad. Og især at sidste møde med Jer viste, at de forskellige fodboldafdelinger satser på det nuværende stadion. For et Hjørring Park Vendia vil være en fordel for alle parter i kommunen. Ordene kom fra formand for fritids- og kulturudvalget, Ove Jacobsen (V) tirsdag aften, hvor der på Vendelbohus var inviteret til borgermøde om det store idrætsprojekt Hjørring Park Vendia. Her var det ikke klapsalver, der prægede det cirka en time lange offentlige møde, men snarere en kritisk tvivl fra de fremmødte til det store idrætsprojekt i størrelsesordenen 140 til 150 mio. kr. over de næste 10 år. Det var lidt som den gamle talemåde ”Hvad kom først - hønen eller ægget”. For det store spørgsmål var især, om man skulle fremskubbe processen med den tiltrængte renovering, ombygning og udvidelse af Hjørring Stadion, og så lade Park Vendia vente lidt - eller omvendt? Men uanset hvad, så blev konklusionen dog med Ove Jacobsens ord, at ”stadion ikke vil komme før Park Vendias første etape med et nyt vandhus, for det er ikke på den politiske dagsorden”. Men en fremstrakt hånd til de mange lokale idrætsforeninger var der dog fra udvalgets side: - Vi er naturligvis påvirkede af, at så mange peger på rækkefølgen i udviklingen af idrætsområdet i Hjørring. Men man skal ikke stille det op som en ”kamp” mellem netop et nyt stadion eller et nyt vandhus i forbindelse med Park Vendia, sagde Ove Jacobsen og fortsatte: - Men jeg må påpege, at den politiske beslutning om Hjørring Park Vendia er enstemmigt vedtaget i udvalget, vinderforslaget er udpeget, men samtidig er en ændring eller en udflytning af stadion jo også rykket frem. Her påpegede Ove Jacobsen, at man skal se på, hvad der vil være en rimelig tidshorisont. Altså går der f.eks. mere end fem år, før et nyt stadion evt. kan etableres i forbindelse med Park Vendia, så skal der gøres noget ved det nuværende stadion. Men efter udvalgsformandens oplæg var spørgsmålene dog delte og af helt forskellig karakter: Sammenhængen mellem Dana Cup og Park vendia var naturligvis oppe at vende igen, hvor Fortunas formand Jette Andersen igen kunne sætte spørgsmålstegn ved, om ikke Park Vendia får alvorlige følger for cup’en. Især i forbindelse med bespisningen i Vendiahallen i cup-ugen. Men her kunne Ove Jacobsen klart melde ud, at ”der i forbindelse Hjørring Park Vendia ikke vil være noget til hinder for afviklingen af Dana Cup”. Måske skal nogle aktiviteter flyttes lidt, men i det store hele vil der stadig være Dana Cup i Hjørring: - Vi slår ikke hånden af Jer på nogen måde, men man må dog huske på, at Park Vendia bliver permanent, mens Dana Cup jo kun er en realitet en uge om året, sagde Ove Jacobsen. Andre spørgsmål gik på, om en ny træningshal er nedprioriteret i forbindelse med Park Vendia, og om der i det hele taget er noget behov for et så stort idrætsprojekt. Men her kunne politikerne fastslå, at netop en ny sportshal er at betegne som et ”svagt” område i vinderprojektet, og det kigger arkitektfirmaet Richter & Kjær nu bl.a. på. Med hensyn til behovet for et Park Vendia kunne Ove Jacobsen kun konkludere, at ”Park Vendia er et signal om, at vi vil noget i hjørring; at vi er på forkant med udviklingen”. Også selve driften blev der stillet spørgsmålstegn ved. Men her skal Park Vendia være en indtægtsgivende virksomhed, idet svømmehuset dermed ikke bare bliver for sportsforeningerne, men også for den brede befolkning, som der hele tiden har været lagt op til: - Og her vil nogen sige, at det kommer til at skade Skallerup Klit Feriecenter. Men det er et privat foretagende, så skidt med at Park Vendia giver dem baghjul, sagde Ove Jacobsen. Konklusionen på mødet blev dog lidt som med Fortunas manager John Robert Larsens ord: - Med et vandhus til 80 mio. kr. som 1. prioritet bliver der ikke overskud til noget som helst andet. Man blæser på idrætsforeningerne og især eliteidrætten, for der bliver ikke økonomi tilbage til klubberne, påpegede han. Men indtil videre er planen ifølge Ove Jacobsen, at der skal findes en løsning på stadion inden årets udgang.