Byggeri

Idrætshal under kraftig forandring

Udskiftning til moderne varmesystem i Haverslev Hallen inden jul sammen med nyt tag og efterisolering loft

Halformand Leo Thorup t.v. sammen med halinspektør Jens Olsen i den nyrenoverede festsal. Et arbejde som blandt andet frivillige har deltaget aktivt i sammen med professionelle håndværkere. FOTO: TORBEN HANSEN

Halformand Leo Thorup t.v. sammen med halinspektør Jens Olsen i den nyrenoverede festsal. Et arbejde som blandt andet frivillige har deltaget aktivt i sammen med professionelle håndværkere. FOTO: TORBEN HANSEN

HAVERSLEV:Tagpladerne på Haverslev Hallen har i lang tid været utætte visse steder, så der ved regnvejr flere steder drypper direkte ned på halgulvet. Det har nu nået et omfang, at halbestyrelsen med en kommunegaranti på 750.000 kroner i ryggen har truffet beslutning om en total udskiftning af tagpladerne. - Hver gang det regner er der bestemte steder hvor jeg hver gang skal tørre op, og det bliver med de hidtidige lappeløsninger værre og værre og på sigt en uholdbar løsning, påpeger Jens Olsen, halinspektør. Tre håndværkerfirmaer har derfor været indbudt til at byde på arbejdets udførelse. Formand for hallens bestyrelse, Leo Thorup, forventer at der bliver tale om en udgift på mellem 500.000 og 600.000 kroner. Dertil kommer udgifter til efterisolering samt reparation eller om nødvendigt opsætning af ny dampspærre i halloftet. Fjernvarme i hele hallen Beslutningen om efterisoleringen skal ses i lyset af, at hallens bestyrelsen vil udskifte det gamle uøkonomiske oliefyr og fremover etablere fjernvarme i hele hallen. - Allerede i fjor blev der etableret en fjernvarmestikledning her til hallen. I første omgang opvarmer den festlokalet, omklædningsrummene og klublokalerne. I forbindelse med tagrenoveringen skal der så etableres strålevarmeanlæg i selve idrætshallen, forklarer Leo Thorup. De vil blive placeret som en form for radiatorer i to lange rækker under loftet. Systemet som opvarmningsform i idrætshaller er forholdsvis nyt i Danmark, men de hidtidige erfaring er med hensyn til varmeøkonomi er gode. - Blandt andet har Himmerlandscentrets Idrætsefterskole her i byen gode erfaringer med systemet samtidigt med at det kræver et minimum af løbende vedligeholdelse modsat et oliefyrsanlæg, pointerer Jens Olsen. Som formand for halbestyrelsen forventer Leo Thorup, at både taget og installationen af fjernvarme i selve hallen vil være klar inden jul. - De to ting hænger jo også tæt sammen, blandt andet skal det gamle skorsten væk inden det nye tag bliver lagt på. Så vi håber at vi kan slukke for den ene knap og straks trykke på den anden ved overgangen til fjernvarme. Sammen med de øvrige efterisoleringer som blandt andet Jens Olsen som halinspektør allerede løbende har foretaget skal det alt sammen gerne være med til at give en betydelig bedre varmeøkonomi for Haverslev Hallen, erklærer Leo Thorup. Frivillige i sving Hverken Jens Olsen eller Leo Thorup lægger skjul på, at den løbende vedligeholdelse af hallen i mange år har kørt på lavt blus grundet en dårlig økonomi med underskud til følge de senere år. - Reelt kan man sige at der siden hallens opførelsen i 1972 kun er sket markante ændringer i hallen i forbindelse med opførelse af festlokalet i begyndelsen af 90’erne. Af samme grund er meget af den løbende vedligeholdelse kun blevet udført nødtørftigt, også set i lyset af den dårlige økonomi, påpeger Leo Thorup. Dog har en fast kreds af frivillige på mellem 15 og 20 personer, både bestyrelsesmedlemmer og andre voksne i Haverslev inklusiv forældre til børn i idrætsforeningen, gennemført flere mindre renoveringsopgave i samarbejde eller anvisninger fra professionelle håndværkere. - Blandt andet har vi i foråret fået shinet festlokalet og det tilhørende køkken op med hjælp fra både professionelle håndværkere til gulvafslibning og frivillige til malerarbejdet og opsætning af troldtexplader i loftet for at skabe bedre lydforhold i festlokalet, forklarer Leo Thorup og tilføjer: - Frivillige stod også bag genetableringen af hallens flisebelægning efter at fjernvarmestikledningen var gravet ned.