Hurup

Idrætshaller har stort behov for renovering

Konsulentrapporter viser, at de 11 haller i Thisted Kommune samlet set bør sættes i stand for 5,7 mio. kr. - heraf 3,8 mio. kr. indenfor et-to år

Hurup hallerne er ifølge et konsulentfirma den selvejende idrætshal-institution i Thisted Kommune, der har det største renoveringsbehov - målt i kroner og ører.Arkivfoto

Hurup hallerne er ifølge et konsulentfirma den selvejende idrætshal-institution i Thisted Kommune, der har det største renoveringsbehov - målt i kroner og ører.Arkivfoto

"Gulvet i centerhallen er meget nedslidt". Dette er bemærkningen til Hurup Hallernes tilstand, efter at disse i lighed med andre idrætshaller i Thisted Kommune er blevet gennemgået af konsulentfirmaet Niras. Hurup Hallerne er ubetinget den selvejende institution, der har det største kapitalbehov - nemlig 1,7 mio. kr. til en totalrenovering. Men konsulentfirmaet har klassificeret skaderne, sådan at man kan se, hvor meget det haster. Læs mere i Thisted Dagblad onsdag